.

Tööstuslahenduste koolitused Sinu ettevõttele
Koosta juba täna uueaasta koolituskava!

Tööstuslahenduste tööstusakadeemia seab rõhuasetuse tootmisettevõtte kui terviku kompetentsi tõstmisele läbi tootmise juhtimise erinevate valdkondade arendamise.

Pakume tööstusettevõtetele:

1) Omandada teadmisi õppeprogrammis "Terviklik Tootmine", kestvusega 4 päeva.
2) Osaleda "Tööstusakadeemia" täiendõppeprogrammis, kestvusega 16 päeva.
3) Venekeelset õppeprogrammi "Terviklik Tootmine", kestvusega 3 päeva.
4) Tellida enda ettevõttele koolitusi sisekoolitustena.

Days
Hours
Minutes
Osalen soodushinnaga

Koolitustega tutvumiseks vajuta huvipakkuvale koolitusele 

Koosta 2018 aasta koolituskava juba täna! Parimad koolitused tootmisevaldkonnas oma ala eksperditelt.

Kuni 31. jaanuarini valitud koolitustele eripakkumised.

Koolituste sihtrühm

Koolitused on suunatud tootmisettevõtete juhtidele, finantsjuhtidele, tootmisjuhtidele, tehase juhtidele, arendusjuhtidele ja tootmisega seotud keskastme juhtidele kelle otseste ülesannete hulka kuuluvad tootmistegevuse juhtimine ning planeerimine.

1. Terviklik Tootmine: Tootmisejuhtimine ja planeerimine (09. märts)

 Aeg: 09. märts 2018
 Toimumiskoht:
 Tartu

 Ajakava: Koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00
 Koolitaja: Jaak Lavin

OSALEDES KOOLITUSEL SAAB TEADA:

 Kuidas juhtida tootmistegevust nii, et oleks kindlustatud ettevõtte eesmärgipärane ja pidev areng?
 Kuidas planeerida tootmisprogrammi, ressursse, materjale ja tööjõudu nii, et oleks tagatud tootmisprotsessi läbipaistvus ja kiire reageerimine muutustele?
 Kuidas kujundada ettevõtte tootmispotentsiaali ja millised on sellega seotud otsused?
 Kui suur on ettevõtte tootmisvõimsus ja kuidas seda efektiivselt koormata?
 Kuidas tasakaalustada tootmisvõimsuse ja turunõudluse vahelisi erinevusi?
 Kuidas teostada tootmise ajalist ja mahulist planeerimist?
 Millised on tootmise operatiivse planeerimise tänased probleemid?

Detailse koolituse programmiga tutvu SIIT.

OSALUSTASU:

• 3 või enamat osalejat ettevõttest koolitus(te)le, soodushind (50% täishinnast) ühe osaleja kohta 175€ + km
• 2 osalejat ettevõttest koolitus(te)le, soodushind ühe osaleja kohta 250€ + km
• 1 osaleja soodushind 289€ + km

Sooduspakkumine kehtib kuni 31. jaanuarini 2018. Ühe osaluse täishind 350€ + km.

Registreeru

2. Terviklik Tootmine: Ostu- ja varude juhtimine tootmises (23. märts)

 Aeg: 23. märts 2018
 Toimumiskoht:
 Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

 Ajakava: Koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00
 Koolitaja: Jaak Lavin

OSALEDES KOOLITUSEL SAAB TEADA:

• Millised on tootmisettevõtte materjalimajanduse korraldamise erinevad aspektid?
• Kuidas planeerida materjalivajadust nii, et oleks tagatud tootmise häireteta töö ja materjalvarudega seotud kulud oleksid kontrolli all?
• Millised on optimaalsed tellimiskogused ja milline tellimissagedus?
• Kuidas hinnata varude juhtimise efektiivsust?
• Millised on tootmislogistika ja tarneahela koostöö arengusuunad?

Detailse koolituse programmiga tutvu SIIT.

OSALUSTASU:

• 3 või enamat osalejat ettevõttest koolitus(te)le, soodushind (50% täishinnast) ühe osaleja kohta 175€ + km
• 2 osalejat ettevõttest koolitus(te)le, soodushind ühe osaleja kohta 250€ + km
• 1 osaleja soodushind 289€ + km

Sooduspakkumine kehtib kuni 31. jaanuarini 2018. Ühe osaluse täishind 350€ + km.

Registreeru

3. Terviklik Tootmine: Majandusotsused tootmises - kuidas tõsta kasumit tootmises? (13. aprill)

 Aeg: 13. aprill 2018
 Toimumiskoht: 
Tartu
 Ajakava: 
Koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00

 Koolitaja: Jaak Lavin

OSALEDES KOOLITUSEL SAAB TEADA:

• Millised tegevused tekitavad tootmisprotsessis kõige suuremaid kulusid?
• Milline on toomisotsuste mõju majandustulemustele?
• Kuidas kalkuleerida määramatuse tingimistes toote omahinda?
• Kas IT lahendused aitavad tõsta tootmisettevõtte efektiivsust?
• Millist kasu me saame erinevate IT lahenduste kasutuselevõtmisest tootmisettevõttes?
• Milliseid tarkvaralahendusi ettevõtte vajab ja kuidas leida õiged lahendused?
• Kuidas hoida IT lahendustega seotud kulud kontrolli all?

Detailse koolituse programmiga tutvu SIIT.

OSALUSTASU:

• 3 või enamat osalejat ettevõttest koolitus(te)le, soodushind (50% täishinnast) ühe osaleja kohta 175€ + km
• 2 osalejat ettevõttest koolitus(te)le, soodushind ühe osaleja kohta 250€ + km
• 1 osaleja soodushind 289€ + km

Sooduspakkumine kehtib kuni 31. jaanuarini 2018. Ühe osaluse täishind 350€ + km.

Registreeru

4. Terviklik Tootmine: Tootmisprotsesside optimeerimine ja tulemuslikuse tõstmine (04. mai)

 Aeg: 04. mai 2018
 Toimumiskoht: Tartu

 Ajakava: Koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00
 Koolitaja: Jaak Lavin

OSALEDES KOOLITUSEL SAAB TEADA:

• Kuidas tõsta tootmisettevõtte tegevuse kasumlikkust, efektiivsust ja tõhusust?
• Millised on protsesside optimeerimise erinevad meetodid ja mudelid?
• Kuidas valida see õige mudel või meetod?
• Millist kasu saame erinevate meetodite kasutamisel ja kuidas saab neid rakendada ettevõttes?

Detailse koolituse programmiga tutvu SIIT.

OSALUSTASU:

• 3 või enamat osalejat ettevõttest koolitus(te)le, soodushind (50% täishinnast) ühe osaleja kohta 175€ + km
• 2 osalejat ettevõttest koolitus(te)le, soodushind ühe osaleja kohta 250€ + km
• 1 osaleja soodushind 289€ + km

Sooduspakkumine kehtib kuni 31. jaanuarini 2018. Ühe osaluse täishind 350€ + km.

Registreeru

5. Tööstusakadeemia - 2018 september kuni 2019. aprill

 Aeg: september 2017 – aprill 2019 (kokku 16 õppepäeva)
 Toimumiskoht: Erinevad linnad üle eesti

 Ajakava: Koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00.
 Koolitajad: Koolituste erinevaid mooduleid viivad läbi valdkonna  parimad koolitajad ja suurte kogemustega praktikud: Jüri Riives, Jaak Lavin, Tiit Valm, Reidi Strandberg, Tiia Tammaru, Margus Alviste, Priit Siitan

Tööstusakadeemia alustab septembris 2018, koosneb 8 moodulist kestvusega a’ 2 päeva (kokku 16 õppepäeva) ja lõppeb aprillis 2019. Registreerimine toimub kuni kohtade täitumiseni. Grupi suuruseks on 15 osalejat. Tööstusakadeemia programmiga tutvu lähemalt siit.

OSALUSTASU (Jõulupakkumise soodushind kuni 31.01.18)
• 2 ja enamat osalejat ettevõttest, soodushind osaleja kohta 1899€ + km (Tavahind 2399€ + km).
• 1 osaleja ettevõttest, soodushind 2299€ + km (Tavahind 2799€ + km).

Registreerun

GRUPI TÄITUVUS  

6. Tööstuse koolitused venekeeles: 20. veebruar, 06. märts, 03. aprill

 Aeg: 20. veebruar, 06. märts, 03. aprill
 Toimumiskoht: Tallinn

 Ajakava: Koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00
 Koolitaja: Jaak Lavin

Venekeelsed koolitused:

• Tootmise juhtimine- ja planeerimine 20. veebruar / Tallinn (1 päev)
• Ostujuhtimine tootmises 06. märts / Tallinn (1 päev )
• Tootmise optimeerimine ja tulemuslikkuse tõstmine 03.aprill / Tallinn (1 päev)

Täpsemalt loe venekeelsete koolituste kohta siit: http://www.balticmanufacturing.eu/ 

OSALUSTASU:

• 3 või enamat osalejat ettevõttest koolitus(te)le, soodushind (50% täishinnast) ühe osaleja kohta 175€ + km
• 2 osalejat ettevõttest koolitus(te)le, soodushind ühe osaleja kohta 250€ + km
• 1 osaleja soodushind 289€ + km

Näide: Soovides osaleda ühe osalejaga kõigil kolmel moodulil on hinnaks 3 x 175€  = 525€ +km. Samamoodi saab soodustust kasutada moodulite kaupa, kui osaleda kolme osalejaga ühel konkreetsel moodulil kolmest, on hinnaks 3 x 175€  = 525€ +km.

Sooduspakkumine kehtib kuni 31. jaanuarini 2018. Ühe päeva täishind 350€ + km.

Registreeru

7. Aastaringselt: Ettevõtte organisatsioonisisese koolituse korraldamine

 Aeg: Aastaringselt 
 Toimumiskoht: Vastavalt ettevõtte soovile

 Ajakava: Hommikukohv ja reguistreerumine kell 9:30, koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00
 Koolitajad: Jaak Lavin (Tootmisjuhtimine)Tiit Valm (Projektijuhtimine)Margus Alviste (Juhtimine).

Avatud koolituste kõrval on üha populaarsemaks saanud ettevõtte organisatsioonisisesed koolitused. Ettevõtted näevad selles lisaks töötajate arendamisele ka meeskonna koostöö motiveerimise olulist võimalust. Sisekoolitused on ettevõtte seisukohalt alati tõhusamad. Nad aitavad tõsta ettevõtte töötajate kompetentsust, tööga rahulolu ja parandada inimestevahelisi suhteid. Sisekoolituse raames saame ettevõttele pakkuda terviklahendust, millesse kuulub:

  • koolitusvajaduse kaardistamine ja koolituseesmärkide püstitamine, mis on eelduseks efektiivsema tulemuse saavutamisel. Kaardistamise raames loovad meie koolitaja/konsultandid/ ülevaate ettevõtte tootmistegevusest ja selle kitsaskohtadest, kohtuvad ettevõtte võtmeisikute ja tootmisvaldkonna vastutajate ning keskastme juhtidega, et paremini välja selgitada ettevõtte koolitusvajadusi.
  • koolituskava väljatöötamine vastavalt ettevõtte vajadustele, mis suurendab koolituse efektiivsust ja mille raames saame koostöös ettevõtte esindajatega koostada ka ettevõtte vajadusi arvestava pikemaajalise koolitusplaani.
  • koolituse läbiviimine ja tagasiside kogumine.

Ettevõtte sisekoolitused annavad ettevõttele võimaluse korraldada koolitusi just neile sobival ajal ja kohas. Koolitused võivad toimuda nii meie poolt pakutavates ruumides Tallinnas kui ka kliendi juures kohapeal. Vajadusel aitame ettevõtete koolituse läbiviimisel ja kogu koolitusprotsessi haldamisel.

Esita päring