.

Tööstusakadeemia uus lend
Grupp on selleks aastaks täitunud. Märgi ennast järgmisesse lendu!

Tööstusakadeemia seab rõhuasetuse tootmisettevõtte kui terviku kompetentsi tõstmisele läbi tootmise juhtimise erinevate valdkondade arendamise. Selleks kasutatakse aktiivset kogemuste vahetamist läbi aktiivõppe ja külastatakse mitmeid tootmisettevõtteid. Kasutame interaktiivse koolituse võimalusi, kuna kogemusi omandatakse ka läbi erinevate tootmismängude. 

Days
Hours
Minutes
Registreeru


Tööstusakadeemia alustab septembris 2017, koosneb 8 moodulist kestvusega a’ 2 päeva (kokku 16 õppepäeva) ja lõppeb mais 2018. Registreerimine toimub kuni kohtade täitumiseni. Grupi suuruseks on 15 osalejat.

 

OSALUSTASU 
2 ja enamat osalejat ettevõttest, hind osaleja kohta 2399€ + km.
1 osaleja ettevõttest, hind 2799€ + km.
Registreerun

 

 

 GRUPI TÄITUVUS (Grupp on selleks aastaks täitunud, järgmiseks lennuks koha broneerimiseks kirjuta martin@toostuslahendus.ee)

Tööstusakadeemia osaleja Argo Tuisk (Konesko): Kui vaadata, mis on juhtunud aastaga pärast koolitusprogrammi lõppu meie ettevõttes, siis võib ilmselt suure osa kirjutada akadeemiast saadud värskete teadmiste nimele. Oleme saanud läbi 5S juurutamise tehase heakorra, lao ja toodete kvaliteedi sellisele tasemele, millelt saadud säästu saab arvutada kümnete tuhandete eurodega. Seega tundub akadeemia hea investeeringuna.”

 Sihtrühm – kellele on neid teadmisi vaja?

Tööstusakadeemia on suunatud tootmisettevõtete juhtidele, tootmisjuhtidele, tehase juhtidele, arendusjuhtidele ja tootmisega seotud keskastme juhtidele kelle otseste ülesannete hulka kuuluvad tootmistegevuse juhtimine ning planeerimine ja seda nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivsel tasandil. Kindlasti on koolitus vajalik tootmise planeerijatele, kvaliteedijuhtidele ja teistele esmatasandi juhtidele, kes tegelevad otseselt tootmistegevuse korraldamisega ja inimeste juhtimisega tootmisettevõttes. Koolitusele on oodatud kõik, kelle tööalane tegevus on otseselt või kaudselt seotud ettevõtte tootmistegevusega.

Eesmärk – mida annab tootmisjuhi arenguprogramm?

Tootmisjuhi arenguprogrammi eesmärk on  tootmise juhtimise ja organiseerimisega seotud teadmiste taseme tõstmine ettevõtte juhtimise erinevatel (taktikaline, operatiivne) tasanditel. Omandatavad teadmised moodustavad ühtse terviku hõlmates kõiki tootmise juhtimise ja planeerimise tähtsaid  valdkondi:

Töötleva tööstuse olemus, tootmistehnika arengusuunad
• Tootmise juhtimine ja planeerimine
• Tootmistegevus majanduslikkus
• Materjalivarude planeerimine ja ostujuhtimine
• Protsesside optimeerimine
• Projektijuhtimine
• Kvaliteedijuhtimine
• Töökoha organiseerimine
• Inimeste juhtimine tootmisettevõttes
• Töötervishoid ja tööohutus

Programm on tihedalt seotud praktilise poolega. Teadmisi aitavad kinnistada arutelud ja praktiliste ülesannete iseseisev lahendamine  kasutades IT interaktiivseid võimalusi.

Programmi läbinud tootmisjuht tunneb paremini ettevõtte tootmistegevust ja saab aru tootmisjuhi rollist. Ta saab tervikliku ülevaate tootmise juhtimise, planeerimise ja organiseerimise erinevatest külgedest. Oskab näha seoseid ning seeläbi paremini planeerida ja organiseerida oma tegevust. Programmi jooksul omandatud mudelid ja meetodi aitavad muuta töö efektiivsemaks.

Tööstusakadeemia osaleja: Olen kogu läbitud programmiga väga rahul. Kõige enam aga ilmselt selle üle, et olen saanud kohtuda ja tutvuda väga paljude huvitavate inimestega, kelle kaudu on tulnud inspiratsiooni ja mõtteid, mida oma igapäeva elus kasutada. Ja see ongi kõige tähtsam – kogemuste vahetu jagamine.”

Tööstusakadeemiaga tutvumiseks vajuta huvipakkuvale moodulile

I moodul (21.-22. september): Praktikute päev; Tootmissüsteemide arendus ja tulevikutrendid; Töökoha organiseerimine

Aeg: 21.-22. september 2017
Toimumiskoht: Eesti Standardikeskus, Akadeemia tee 21/6, 12618 Tallinn, 2. korrus
Koolitaja: Jüri Riives

JRiivesDr. Jüri Riives on Innovatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskuse IMECC OÜ juhatuse esimees ja uurimiskava juht. Lisaks on ta Tallinna Tehnikaülikooli professor, Eesti Kvaliteediühingu liige, SA Archimedes kutsehariduse nõukogu liige jne. Ta on avaldanud üle 50 teadusliku artikli.

Tööstusakadeemias osalejad Jüri Riivesest ja tema loengust: Rääkis meile tootmissüsteemidest ja nende paiknemisest ettevõttes. Põhirõhk on tänapäeva tootmisel suunatud automatiseerimisele ja robotitele, inimeste panust püütakse vähendada. Tegime ka praktilisi ülesandeid, mis on alati väga huvitavad ja kasulikud, kuna aitavad paremini aru saada ja kinnistada. Hoiame pöialt, et robotid ikka päris sama targaks ei saa, kui inimesed.

Kui tundus, et miskit uut justkui enam ei olegi, siis see oli petlik. Riivese loengud olid vestluse vormis, kus kõik said oma arvamust avaldada ning päeva lõpuks olime kõik kindlasti jällegi ühe kogemuse võrra rikkamad.

Avaseminar “Praktikute päev”

• Tööstusakadeemia üldine tutvustus, arenguprogrammi teemade struktuuri, moodulite ja lektorite tutvustus
• Ettevõtete esindajate ettekanded praktilistel teemadel
• Millist kasu on ettevõtted saanud akadeemiast?

Tootmissüsteemide arendus ja tulevikutrendid

• Tootmiskeskkonna areng
• Tootmissüsteemide kohta tootmisprotsessis
• Tootmissüsteemide kujundamise põhimõtted
Üksik, seeria, masstootmine
      • Töökojatootmine, vooltootmine, grupitootmine
• Tootmissüsteemide automatiseerimise põhimõtted
     • Tööstusrobotid
• Tehnoloogliste seadmete valiku põhimõtted ja tootmissüsteemide projekteerimise alused
• Tootmissüsteemide arengusuunad
     • Virtuaaltootmine
     • E- tootmine
     • Digitaalne tehas

Töökoha organiseerimine

• Töökoha mõiste
• Töökoha liigitused
     • Näiteid töökohtadest ja nende organiseerimisest
• Töökohtade organiseerimise põhimõtted
     • Mida , miks ja kuidas?
• Töökoha roll ja koht organisatsioonis
     • Süsteemikeskne ja protsessikeskne lähenemine
• Töökohakeskne dokumentatsioon ja eesmärgid
     • Organisatsioon ja protsess
• Töökohaga seotud tulemusnäitajad
• Tulemuslikkuse tõstmise võimalused ja vahendid
• Töökoht pideva parendamise protsessi osana

II moodul (19.-20. oktoober): Tootmistegevuse planeerimine, tootmise korraldamine

Aeg: 19.-20. oktoober 2017
Toimumiskoht: Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž, Puiestee 78, Tartu
Koolitaja: Jaak Lavin

JLavinJaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema   omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Tööstusakadeemias osalejad Jaak Lavinist ja tema loengust: Õppejõud rääkis tootmisest ja selle korraldamisest, alustades planeerimisest kuni kliendile tarnimiseni. Oli käsitletud nii toote elutsükkel, tootmisprotsessid, kui ka tootmisvõimsus koos seda mõjutavate teguritega – kõik vajalik koos paljude näidetega. Kuigi teema haakub väga otseselt igapäevase tööga, oli põnev kuulata erinevate meetodite kohta, millele saab nüüd rohkem tähelepanu pöörata. Kõige põnevam ja kasulikum osa olid grupitöö ülesanded. Need jäid hästi meelde, kuna kõik sai ise läbi mõeldud ja arutatud.

Kogu moodulile pani mõnusa punkti klotsidega mängimine. See tegi piltlikult ja lihtsalt selgeks, kui valesti võib tootmisele lihtsalt peale vaadates asjadest aru saada. Ja samas ka, kuidas saab lihtsate vahenditega tootlikkust suures mahus mõjutada. Kogu selles moodulis läbitud materjal on tootmise juhtimises igapäevaselt väga vajalik. Leidsin sealt palju kasulikku, mida kindlasti proovin tulevikus oma töös kasutada.


• Tootmistegevus kui ettevõtte põhifunktsioon

      • Tootmine kui väärtuse loomise protsess
• Tootmise mõisted ja planeerimise erinevad aspektid
      • Tootmistegevuse majanduslikkuse põhimõtted
• Tootmisteooria ja kuluteooria käsitlusala ning eesmärgid
• Tootmispotentsiaali planeerimine
• Protsessipõhine lähenemine
• Tootmisvõimsuse planeerimine
• Tootmispotentsiaal ja selle struktureerimine
• Tootmise agregeeritud planeerimine
• Tootmistegevuse ajaline ja mahuline planeerimine
• Tootmise planeerimise ja korraldamise süsteemi eesmärgid ja ülesanded
• Tootmise agregeeritud planeerimine
• Matemaatilise planeerimise meetodid
• Tootmise operatiivne koguseline ja ajaline planeerimine
• Tootmise korraldamine
• Sissejuhatus tootmismängu “Factory 47”

III moodul (16.-17. november): Projektijuhtimine ja projektipõhine tootmine

Aeg: 16.-17. november 2017
Toimumiskoht: Eesti Standardikeskus, Akadeemia tee 21/6, 12618 Tallinn, 2. korrus
Koolitaja: Tiit Valm

TiitValmTiit Valmil on protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 20 aasta ning seda nii väike- kui suurettevõtetest. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on Tiit olnud tegev ka arvutiinsenerina, kuid töö inimestega paelus teda enam. Lisaks koolitaja ametile, mida Tiit on pidanud alates 1994. aastast, on ta olnud tegev erinevate ettevõtete nõukogudes (AS Frens, AS Ariko) ja juhatustes (AS Baltic Computer Systems) – teisisõnu Tiit teab, kuidas ettevõtetes asjad reaalselt toimivad.


• Projektipõhise tootmistellimuse juhtimise protsess
• Projekti juhtimine ja selle organisatsioon
Projekti planeerimine
Töömahu hindamine
Projekti kulude planeerimine
Personali planeerimine
• Kodune ülesanne

IV moodul (14.-15. detsember): Tootmislogistika, varude juhtimine ja sellega seotud finantsotsused

Aeg: 14.-15. detsember 2017
Toimumiskoht: Pärnu 
Koolitaja: Jaak Lavin, Reidi Strandberg

ReidiStranbergReidi Strandberg on finantsspetsialist, kes on tegelenud koolitustega kümmekond aastat. Koolitusteemadeks on raamatupidamine ja finantsid erinevatest vaatenurkadest. Reidi on mitmetel aastatel olnud Pärnu Raamatupidamiskonverentsi programmi autoriks. Juhtinud 15 aastat rahvusvahelist professionaalsete teenuste firmat Rödl & Partner ning töötanud Saksa Balti Kaubanduskoja Balti piirkonna finantsjuhina ning Tallinn büroo juhatajana, täna iseseisev ettevõtja.

JLavinJaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema   omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

• Logistika olemus, ülesanded ja trendid
• Logistika ülesanded ja liigid
• Materjalivajaduse planeerimise üldised põhimõtted
• Sõltuv ja sõltumatu nõudlus
• Tootmisprogrammist lähtuv materjalivajaduse planeerimine
• Tarbimisest lähtuv materjalivajaduse planeerimine
• Materjalivarude juhtimine ja sisseost
• Tööjõud kui ressurss, tootmisfaktor ja kulu
• Tööjõu vajaduse planeerimine
• Töö normeerimine ja tasustamine
• Tööjõukulud. Tasustamise erisused
• Töö ja puhkeaeg
• Millist infot saame finantsaruannetest
• Kellele esitatakse aruandeid
• Ettevõtte varad ja varade allikad
• Mis on kasum ja kuidas on ta seotud rahaga
• Mis on ettevõtte rahavood
• Kulud ja omahind
• Millest koosneb omahind
• Kulude liigitus, kogukulu ja ühiku kulu
• Kulude käitumine tegevusmahu muutumisel
• Jääktulu arvestus
• Soovitud müügimaht
• Varad ja põhivarad
• Lõpetamata ja valmistoodangu arvele võtmine
• Varude soetusmaksumus ja varude inventuur
• Põhivarade arvele võtmine
• Amortisatsioonimeetodid, vara lõppväärtus
• Investeeringu tulususe hindamine
• Tootmisettevõtte külastus ja analüüs

V moodul (25.-26. jaanuar): Tootmisprotsesside optimeerimine ja tulemuslikkuse tagamine

Aeg: 25.-26. jaanuar 2018
Toimumiskoht: Haapsalu
Koolitaja: Jaak Lavin

JLavinJaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema   omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Tööstusakadeemias osalejad Jaak Lavinist ja tema loengust: Väga muhe õppejõud. Huvitav backround selja taga ning oskab sellest ka huvitavalt rääkida, andis ka mõtlemisainet tuleviku tarvis. Väga meeldisid loengus tehtavad mõtlemisülesanded ja mängud, mis kisuvad hasarti üles ja aitavad teemaga kaasa töötada.
• Protsesside optimeerimise põhimõtted, optimeerimise eesmärgid ja tasandid
• Optimeerimise erinevad kontseptsioonid ja mudelid
• Protsesside efektiivsuse hindamine
• Tootmistegevuse tulemuslikkuse mõõtmine
Tootmismäng “Carfactory”
Tootmismängu Factory 47 kokkuvõte ja analüüs

VI moodul (15.-16. veebruar): Kvaliteedi tagamine ja kvaliteedi kontroll

Aeg: 15.-16. veebruar 2018
Toimumiskoht: Eesti Standardikeskus, Akadeemia tee 21/6, 12618 Tallinn, 2. korrus
Koolitaja: Tiia Tammaru

Tiia Tammaru Tiia Tammaru on Eesti Kvaliteediühingu juhatuse esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli teadur. Suure osa oma teadlikust elust on ta pühendanud kõigele, mis seondub kvaliteediga kõige laiemas tähenduses – seda nii eksperdi  ja eestvedajana mitmetes projektides, kui lektori ja koolitajana erinevates kõrgkoolides ja organisatsioonides. Tiia on EFQMi assessor ja assessorite koolitaja. Panuse eest rahvusvahelisse kvaliteediliikumisse pälvis ta Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni EOQ George Boreli medali.

Tööstusakadeemias osalejad Tiia Tammarust ja tema loengust: Protsessijuhtimine on väga huvitav teema ja loengut viis läbi oma ala vaieldamatu paremik Tiia Tammaru. Ta tutvustas erinevaid maailmas populaarseid protsesside- ja kvaliteedijuhtimise põhimõtteid, seletas lahti taustad koos näidetega reaalsest elust. Räägiti erinevatest diagrammidest ja tööriistadest, millest on palju abi protsesside kaardistamisel ja jälgimisel ka oma ettevõttes. Kogu moodul möödus elava arutelu saatel ja ajast kippus puudu jääma.

Tema jutust võib jääda mulje, et toote väärtusest ja vajalikkusest on veelgi olulisem protsess, kuidas see sünnib. Saime teada, kui palju on erinevaid võimalusi ja vaatenurki kvaliteedisüsteemide rajamiseks ja protsesside läbiviimiseks.

Väga kasulik oli kvaliteedikulude osa. Seda saab kasutada ka oma ettevõtte kulude hindamisel. Kogu moodul möödus elava arutelu saatel. See on väga positiivne, kui lektor laseb vahepeal loengu “laadaks” muutuda, sest nii arutatakse kõike õpitut reaalse elu taustal.

• Toode ja tema kvaliteet (kvaliteedi olemus), kvaliteedi funktsioonid
• Kvaliteedi dimensioonid – kvaliteedikontroll, kvaliteediohje (QC), kvaliteedi tagamine (QA), kvaliteedijuhtimine (QM), eestvedamine (QL)
Kvaliteedijuhtimise põhimõtted ja mudelid (ISO juhtimissüsteemide standardid, täiuslikkusmudelid)
Kvaliteedi tagamine ettevõttes, protsessikeskne lähenemine
Kvaliteediplaneerimine, kvaliteedi kaalud
Kvaliteedikaalude arvestamine
• Kvaliteedi mõõtmine ja kvaliteedinäitajad
• Statistiline protsessiohje, kuue sigma programmid
• Kvaliteedi parendamine ettevõttes ja parendamise meetodid
• Kodune ülesanne
• Ettevõtte külastus ja analüüs

VII moodul (15.-16. märts): Inimeste juhtimine tootmises

Aeg: 15.-16. märts 2018
Toimumiskoht: Eesti Standardikeskus, Akadeemia tee 21/6, 12618 Tallinn, 2. korrus
Koolitaja: Margus Alviste

Margus Alviste Margus Alviste on täiendkoolitus turul toimetanud aastast 1995, selle ajaga on tema koolituste osalenud ca 70 000 inimest kõikidest sektoritest ja tootmisharudest. Margus on viinud läbi koolitusi strateegilise ja üldjuhtimise, turunduse, müügi, koostöö ja organisatsiooni disaini vallas, esinenud paljudel konverentsidel. Lisaks koolitaja tööle on Margus töötanud juhina nii suurtes kui väikestes ettevõtetes ning olnud üle 20 aasta ettevõtja.


• Simulatsioon – juhtimisalane praktiline ülesanne
• Kokkuvõte simulatsioonist ja peamiste õppetundide väljatoomine
• Juhtimise mõiste ja juhi roll tootmisettevõttes, meie ettevõttes
• Juhtimistegevused
      • Planeerimine ja tegevuste eesmärgistamine
• Organiseerimine, tööjaotus ja delegeerimine
      • Kontroll ja tagasisidestamine
• Liidri rolli täitmine ja motivatsiooni juhtimine
• Juhi töömaa ja juhtimisobjektid
• Inimene juhtimisobjektina
• Grupiprotsessidega arvestamine
• Võimusuhetega arvestamine
• Koostöö grupis ja gruppide (osakondade, meeskondade) vahel
• Selges rollijaotuses kokkuleppimine
• Konfliktid grupiidentiteetide vahel
• Identiteetide juhtimine
• Ühise häälestatuse saavutamine
• Meeskonna kujundamine
• Meeskonna mõiste ja funktsioonid
• Meeskonna tunnused
• Praktiline töö: oma meeskonna tunnuste hindamine küsimustiku alusel
• Meeskonna moodustamine ja ümberkujundamine
• Meeskonna arenguetapid
• Populaarsete ja ebapopulaarsete otsuste tegemine
• Suhtlemine ja enesekehtestamine juhi töös
• Toimetulek konfliktsete huvide ja seisukohtadega
• Inimeste motivatsiooni tagamine igapäevases töös

VIII moodul (17.mai): Töötervishoid ja tööohutuse tagamine

Aeg: 17. mai 2018
Toimumiskoht: Eesti Standardikeskus, Akadeemia tee 21/6, 12618 Tallinn, 2. korrus
Koolitaja: Priit Siitan

Priit Siitan Priit Siitan on Tallinna Tehnikakõrgkooli transporditeaduskonna õppeaine „Tööõigus, töötervishoid ja tööohutus“ lektor, tegelenud töökeskkonnaalaste küsimustega alates 1983.a. Töötanud 01.01.2000.a.-31.05.2006.a. Tööinspektsiooni peadirektorina. Osalenud paljudel rahvusvahelistel töökeskkonna temaatilistel seminaridel/konverentsidel EL liikmesriikides.

Ohutu töökeskkond – efektiivsem tootmine

• Euroopa Liidu tööohutuse ja töötervishoiu põhiprintsiibid
• Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest (TTOS)
• Mida peaks tööandja teadma ennetustegevusest terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
• Tööandja ja töötaja põhikohustused ja -õigused (TTOS)
• Töökeskkonna alase töö korraldamine ettevõttes
• Töökeskkonna ohutegurid, riskianalüüs, riskide haldamine, tegevuskava, sisekontroll
• Tööõnnetuste, kutsehaigestumiste ning tööst põhjustatud haigestumiste statistika
• Tööõnnetuste enamlevinud põhjused
• Euroopalik “Hea tava” töökeskkonna parendamisel
• Juhtimisülesanne

VIII moodul (18. mai) Akadeemia lõpetamine

Aeg: 18. mai 2018
Toimumiskoht: Tallinn

• Akadeemia osalejate enesehinnangu mudelite analüüs ja arutelu, mille käigus tuuakse välja võimalikud kitsaskohad ja parendusettepanekud nende kitsaskohtade kõrvaldamiseks
• Arutelule on kutsutud ka osalejate otsesed juhid või arendusjuhid
• Päev lõppeb tunnistuste piduliku kätteandmisega

 Millest lähtusime akadeemia ülesehitamisel?

• Koolituse teoreetiline osa on tervikliku ülesehitusetusega ja tugineb autoriteetsetel allikatel.
• Koolitusteemade struktuur ja teemadevaheliste seoste jälgimine tagavad omandatavate teadmiste terviklikkuse.
• Praktiline osa moodustab teoreetilise osaga lahutamatu terviku. Koolituse käigus toodavad näited ja lahendamiseks mõeldud ülesanded lähtuvad samadest allikatest.
• Koolituse käigus kasutatakse interaktiivseid näidisolukordi ja ülesandeid, mis võimaldavad paremini visualiseerida konkreetseid näiteid ja ülesandeid.
• Koolitusel kasutatavad infotehnoloogilised lahendused annavad võimaluse koolitatavatel ise praktilisi ülesandeis lahendada, kasutades selleks lihtsaid visuaalseid arvutiprogramme.
• Koolituse teemade valik ja struktuur võimaldavad tuginedes rühmatöös esile kerkinud valukohtadele suunata koolitust nii, et koolitus lähtuks koolitusgrupi vajadustest ja kitsaskohtadest.

Programmi struktuur

Programmi väljatöötamisel on lähtutud tootmise juhtimise valdkonnast kui tervikust,  mis lähtub ettevõtte strateegilistest eesmärkidest. Programmi raames käsitletaks tootmisjuhi ülesandeid.

• Programm lähtub erinevatest juhtimistasanditest – strateegiline, taktikaline ja operatiivne tasand.
• Käsitleb ettevõtte tegevuse erinevaid külgi – tehniline, majanduslik ja sotsiaalne aspekt
• Läbivaks põhimõtteks on protsessipõhisus. Vaatluse all on  potsessi sisendid, väljundid ja väärtuse loomine.
• Lähtuvalt tootmisjuhi ülesannetest eristatakse tootmise juhtimise, planeerimise, organiseerimise ja kontrolliga seotud ülesanded ning tuuakse välja nende ülesannete vahelised seosed.

Tööstusakadeemia varasem osaleja Villem Pomerants (Ensto Ensek): “Minu jaoks andis Tööstusakadeemia enim arusaama juhi rollist. Eriti tulenes see võimalusest vestelda teiste tootmiste juhtidega ning teiste tehaste külastustest. Väga meeldis võimalus tehastes nähtut grupikaaslastega arutada ning seeläbi ka enda tööks häid mõtteid noppida. Soovitan teistele Tööstusakadeemiat, sest see annab võimaluse oma silmaringi laiendada õppides teiste vigadest ja edulugudest.”

Koolitajad

Koolituste erinevaid mooduleid viivad läbi valdkonna  parimad koolitajad ja suurte kogemustega praktikud: Jüri Riives, Jaak Lavin, Tiit Valm, Reidi Strandberg, Tiia Tammaru, Margus Alviste, Priit Siitan (vt tutvustusi Tööstusakadeemia moodulite alt).

Tööstusakadeemia varasem osaleja Aivar Nõu: “Väga huvitav on kuulata oma ala parimaid spetsialiste. Soovitan ka teistel Tööstusakadeemias osalemist, sest iga uus mõte ja idee aitab korrastada mõtlemisvõimet.”

 Tööstusakadeemia annab:

• … loengud 7 lektoriga 16 õppepäeva jooksul, kokku 128 kontaktõppe tundi;
• … õppesessioonide vahelisel ajal võimaluse panna end proovile tootmismängudes ja juhtimisülesannete lahendamises;
• … praktilised teadmised tootmisjuhtimise arengutrendidest;
• … inspireerivaid ideid külaskäikudest eriilmelistesse tootmisettevõtetesse;
• … võimaluse tutvuda ettevõtte protsesside hindamise kitsaskohtade avastamise e-XPERT süsteemiga.

Tutvu Tööstusakadeemia lühitutvustusega SIIT (Prinditav pdf versioon)
Detailse Tööstusakadeemia programmiga saab tutvuda SIIN (Prinditav pdf versioon)
Inglise keelse Tööstusakadeemia tutvustusega tutvu SIIN (Prinditav inglise keelne pdf versioon)

 Registreerimine

2 ja enamat osalejat ettevõttest, hind osaleja kohta 2399€ + km.
1 osaleja hind ettevõttest, hind 2799€ + km. 

Registreerumine toimub kuni kohtade täitumiseni. 

Registreerun

..

 Lisainfo ja küsimused

Juhul kui tekkis täiendavaid küsimusi Tööstusakadeemia kohta võta julgelt kontakti
Martin Kivimäe / martin@toostuslahendus.ee / +372 56667056