fbpx
 • Konverentsid ja Koolitused

  Konverentsid ja Koolitused

  UURIME, KUS PEITUB VÄÄRTUS TOOTMISES

  Uuri lähemalt
 • TÖÖSTUSAKADEEMIA

  TÖÖSTUSAKADEEMIA

  Praktiline koolitusprogramm töösturitele

  Uuri lähemalt
 • NÕUSTAMINE

  NÕUSTAMINE

  Kohvitund konsultandiga, juhtimishommik, kaasuste lahendamine jpm

  Uuri lähemalt

Kes me oleme?

Tööstuslahendused on pühendunud väärtustele tootmises, aitades läbi konverentside, koolituste ja nõustamise leida uusi lahendusi Eesti tööstussektoris. Usume, et iga oma sündmusega suudame anda teadmisi ja ideid, mida ettevõtetes kasutades suudetakse tegutseda efektiivsemalt ja luua uut väärtust.

Kellele?

Kui töötate mõnes tööstusettevõttes, siis oleme just teie jaoks – teie olete otsustaja, kelle ülesanne on luua ettevõttes uut väärtust ja kelle tegevusest sõltub, kui efektiivselt seda tehakse. Meie teeme teile üritusi olulistel teemadel, mis aitavad teil eesmärke saavutada.

Eesmärk

Oleme loonud üritused eesmärgiga anda praktilist väärtust – koolituse läbinuna on teil olemas nii teadmised kui ka praktilised oskused, kuidas kasutada uusi teadmisi tootmise muutmiseks efektiivsemaks.

Miks?

Eestis puudus äriürituste sari, mis keskendub uudsete, kuid juba praktikas järeleproovitud lahenduste otsimisele tootmises – meie olime esimesed!

Kuidas?

Räägime kogemustest ja püüdlustest leida uusi lahendusi tootmise efektiivsemaks muutmisel. Konverentsidele kutsume kogemustest rääkima inimesi, kes on kasutusele võtnud midagi uut ja/või muutnud protsesse.

Tulevased koolitused

Tööstusakadeemia alustab oktoobris 2019, koosneb 8 moodulist kestvusega 2 päeva (kokku 16 õppepäeva) ja lõppeb aprillis 2020. Registreerimine toimub kuni kohtade täitumiseni. Grupi suuruseks on 15 osalejat.

Vaata SIIT mida arvavad Tööstusakadeemia programmist Akadeemia varasemad lõpetajad.

OSALUSTASU
 2 ja enamat osalejat ettevõttest, hind osaleja kohta 2399€ + km.
 1 osaleja soodushind ettevõttest 2799€ + km.


 Eesmärk – mida annab tootmisjuhi arenguprogramm?

Tootmisjuhi arenguprogrammi eesmärk on  tootmise juhtimise ja organiseerimisega seotud teadmiste taseme tõstmine ettevõtte juhtimise erinevatel (taktikaline, operatiivne) tasanditel. Omandatavad teadmised moodustavad ühtse terviku hõlmates kõiki tootmise juhtimise ja planeerimise tähtsaid  valdkondi:

 Töötleva tööstuse olemus, tootmistehnika arengusuunad
• Tootmise juhtimine ja planeerimine
• Tootmistegevus majanduslikkus
• Materjalivarude planeerimine ja ostujuhtimine
• Protsesside optimeerimine
• Projektijuhtimine
• Kvaliteedijuhtimine
• Töökoha organiseerimine
• Inimeste juhtimine tootmisettevõttes
• Töötervishoid ja tööohutus


 Programmi struktuur

Programmi väljatöötamisel on lähtutud tootmise juhtimise valdkonnast kui tervikust,  mis lähtub ettevõtte strateegilistest eesmärkidest. Programmi raames käsitletaks tootmisjuhi ülesandeid.


 Koolitajad

Jüri Riives, Jaak Lavin, Tiit Valm, Reidi Strandberg, Tiia Tammaru, Margus Alviste, Priit Siitan (vt tutvustusi Tööstusakadeemia moodulite alt).

LEAN Akadeemia uus lend alustab 7. novembril, koosneb 7 moodulist kestvusega 2 päeva (kokku 14 õppepäeva) ja lõppeb mais 2020. Registreerimine toimub kuni kohtade täitumiseni. Grupi suuruseks on 15 osalejat.

OSALUSTASU (soodushind kuni 15. septembrini)

 • 2 ja enamat osalejat ettevõttest, soodushind osaleja kohta 2199€ + km (tavahind 2399€ + km).
 • 1 osaleja soodushind ettevõttest 2399€ + km (tavahind 2799€ + km).

 


 EESMÄRK – mida annab LEAN Akadeemia arenguprogramm?

LEAN Akadeemia eesmärgiks on pakkuda osalejatele kõrvuti teoreetiliste seisukohtade ja praktiliste ülesannete ning näidetega erinevaid LEAN simulatsioone ja mänge, et paremini mõista enamlevinud LEAN meetodite ja mudelite sisu ja eesmärke ning tutvuda ettevõtete praktiliste kogemustega ettevõttes kohapeal.

Akadeemia raames läbi viidavate koolitusmoodulite teemad jagunevad:

 1. MOODUL – OPEX ja protsesside tõhususe tõstmine.
 2. MOODUL – VSM – Väärtusvoo analüüs ja kaardistamine
 3. MOODUL – OEE – Seadmete üldine tõhusus
 4. MOODUL – KAIZEN meeskonnad ja pideva parendamise protsess
 5. MOODUL – 5S – raiskamised, kord ja puhtus
 6. MOODUL – SMED – ümberseadistamine, tööriista vahetus
 7. MOODUL – TPM – Seadmete ennetav hooldus. KANBAN

 MILLEST OLEME LÄHTUNUD LEAN AKADEEMIA KOKKUPANEMISEL?

LEAN Akadeemia koolitusmoodulite kokkupanemisel on lähtutud põhimõttest, et igas moodulis käsitletakse detailselt ühte LEAN tootmise enamlevinud meetodit või mudelit. Moodulite sisu on üles ehitatud nii, et oleksid tasakaalus nii teoreetilised teadmised, praktilised näited kui ka kogemuste vahetamine praktikutega ettevõtetes kohapeal.

Iga moodul koosneb neljast osast.

 • Esimeses osas käsitletakse antud teemavaldkonna teoreetilisi seisukohti, praktilisi näiteid ja teemapõhiseid ülesandeid ning simulatsioone.
 • Teine osa annab praktilisi näpunäiteid, kuidas antud mudelit või meetodit oma ettevõttes kasutusele võtta. Millest alustada ja millised on sellega seotud ohud?
 • Kolmandas osas annavad praktikud edasi oma praktilisi kogemusi erinevate kulusäästliku tootmise meetodite ja mudelite kasutuselevõtmisel.
 • Neljas osa on „Ettevõttepäev“, mille sisulise poole korraldajaks on külastatav ettevõte ja koosneb järgmistest osadest:
  • Ettevõtte tegevuse tutvustus
  • Antud temavaldkonna käsitluse praktilised aspektid ettevõtte näitel
  • Ettevõtte külastus
  • Arutelu

 KOOLITAJAD

Jaak Lavin, Sten Vinogradov ja Tiit Valm

Aeg: 30. oktoober (eesti keeles). Koolitust on võimalik tellida vene keeles sisekoolitusena. 
 Toimumiskoht: Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 26/1 (2 korrus)
 Ajakava: Koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00
 Koolitaja: Jaak Lavin

OSALEDES KOOLITUSEL SAAB TEADA:

 Kuidas juhtida tootmistegevust nii, et oleks kindlustatud ettevõtte eesmärgipärane ja pidev areng?
 Kuidas planeerida tootmisprogrammi, ressursse, materjale ja tööjõudu nii, et oleks tagatud tootmisprotsessi läbipaistvus ja kiire reageerimine muutustele?
 Kuidas kujundada ettevõtte tootmispotentsiaali ja millised on sellega seotud otsused?
 Kui suur on ettevõtte tootmisvõimsus ja kuidas seda efektiivselt koormata?
 Kuidas tasakaalustada tootmisvõimsuse ja turunõudluse vahelisi erinevusi?
 Kuidas teostada tootmise ajalist ja mahulist planeerimist?
 Millised on tootmise operatiivse planeerimise tänased probleemid?

OSALUSTASU

 3 või enamat osalejat, soodushind osaleja kohta 199€ + km (Tavahind 239€ + km)
 2 osalejat, soodushind osaleja kohta 239€ + km (Tavahind 279€ + km)
 1 osaleja soodushind 279€ + km (Tavahind 309€ + km)

Aeg: Kolmapäev, 13 november 2019
 Toimumiskoht:
 Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 21/6 (2 korrus)
 Ajakava: Koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00
 Koolitaja: Jaak Lavin ja Tiit Valm

OSALEDES KOOLITUSEL SAAB TEADA:

Tootmise projektipõhisus sõltub suuresti  tegevusvaldkonna eripärast ja tootmismahust:

 • Kas ja millal on tegemist projektipõhise tootmisega?
 • Kuidas projektipõhist tootmist juhtida?
 • Millised on projektipõhise tootmise eripärad võrreldes protsessipõhise tootmisega?
 • Kuidas kindlustada projekti algus ilma viivitusteta tootmise jaoks?

OSALUSTASU

 3 või enamat osalejat, soodushind osaleja kohta 199€ + km (Tavahind 239€ + km)
 2 osalejat, soodushind osaleja kohta 239€ + km (Tavahind 279€ + km)
 1 osaleja soodushind 279€ + km (Tavahind 309€ + km)

Aeg: Kolmapäev, 27. november 2019 (eesti keeles). Koolitust on võimalik tellida ka vene keeles sisekoolitusena.
 Toimumiskoht: Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 21/6 (2 korrus)
 Ajakava: Koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00

 Koolitaja: Jaak Lavin

 

OSALEDES KOOLITUSEL SAAB TEADA:

• Millised on tootmisettevõtte materjalimajanduse korraldamise erinevad aspektid?
• Kuidas planeerida materjalivajadust nii, et oleks tagatud tootmise häireteta töö ja materjalvarudega seotud kulud oleksid kontrolli all?
• Millised on optimaalsed tellimiskogused ja milline tellimissagedus?
• Kuidas hinnata varude juhtimise efektiivsust?
• Millised on tootmislogistika ja tarneahela koostöö arengusuunad?

OSALUSTASU

 3 või enamat osalejat, soodushind osaleja kohta 199€ + km (Tavahind 239€ + km)
 2 osalejat, soodushind osaleja kohta 239€ + km (Tavahind 279€ + km)
 1 osaleja soodushind 279€ + km (Tavahind 309€ + km)

Aeg: Kolmapäev, 18. detsember 2019 (eesti keeles). Koolitust on võimalik tellida ka vene keeles sisekoolitusena.
 Toimumiskoht: Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 21/6 (2 korrus)
 Ajakava: Koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00

 Koolitaja: Jaak Lavin

OSALEDES KOOLITUSEL SAAB TEADA:

• Kuidas tõsta tootmisettevõtte tegevuse kasumlikkust, efektiivsust ja tõhusust?
• Millised on protsesside optimeerimise erinevad meetodid ja mudelid?
• Kuidas valida see õige mudel või meetod?
• Millist kasu saame erinevate meetodite kasutamisel ja kuidas saab neid rakendada ettevõttes?

OSALUSTASU

 3 või enamat osalejat, soodushind osaleja kohta 199€ + km (Tavahind 239€ + km)
 2 osalejat, soodushind osaleja kohta 239€ + km (Tavahind 279€ + km)
 1 osaleja soodushind 279€ + km (Tavahind 309€ + km)

Koolitus on mõeldud: 

 • Gruppidele
 • Osakonnale
 • Juhatusele

Valik küsimusi ja teemasid, mida juhtimishommikul on võimalik käsitleda:

 • Vaatame pikaajalisi ja lühiajalisi otsuseid.
 • Mida ja miks otsusteni jõudmiseks teha?
 • Eesmärgistamine – kuhu soovitakse jõuda ja modelleerime, kuhu oleks võimalik jõuda.
 • Konkurentide tegevuse analüüs. 

Juhtimishommiku läbiviijad:  juhtimiskoolitaja Margus Alviste ja tootmiskonsultant Jaak Lavin.

Interaktiivne tootmismäng Factory 47 pakub osalejatele suurepärast võimalust juhtida hea tootmispotentsiaaliga tootmisettevõtet läbi viie perioodi, eesmärgiga saavutada positiivne tulemus atraktiivsel turul tegutsedes.

 Sihtrühm

 • Tootmisettevõtete juhid,
 • Finantsjuhid,
 • Tootmisjuhid,
 • Tehase juhid,
 • Arendusjuhid,
 • Tootmisega seotud keskastmejuhid, kelle otseste ülesannete hulka kuulub tootmistegevuse juhtimine ning planeerimine.

 Läbitud mängude tulemusena on Teil võimalik paremini:

 • planeerida tootmisettevõtte põhiprotsesse;
 • teha juhtimisega seotud otsuseid;
 • arendada juhtimiseks vajalikku meeskonnatööd.

 Tootmismäng sisaldab:

 • ettevõttele personaalset sissejuhatavat koolitust ettevõttes kohapeal;
 • sisulist ja tehnilist tuge kogu mängu jooksul;
 • piiramatut osalejate arvu.

 

 Tootmismängu korraldus

Tootmismäng viiakse läbi ettevõttekesksena, kus ettevõtte töötajatest moodustatakse vastavalt osalejate arvule 4-7 erinevat tootmist (meeskonda), kes konkureerivad ühisel turul ühisele turunõudlusele.

Ettevõttekeskse mängu hinnaks on 1245 eurot + km.

Kohvitund konsultandiga  on personaalne supersvioon ehk ühe probleemi tund

Tunni jooksul käsitletakse ühte konkreetset: 

 • probleemi,
 • küsimust,
 • kitsaskohta,
 • otsitakse konsultantide abil lahendusi.

Koolitus on mõeldud ettevõtte siseseks grupikonsulteeringuks.

Kohvitunni läbiviijad: tootmiskonsultant Jaak Lavin, juhtimiskoolitaja Margus Alviste

Kaasuste lahendamine on konkreetse ja laildasema probleemi lahendamine, mis nõuab põhjalikumat süvenemist nõustaja/ koolitaja poolt.  

Seega saadetakse probleem juba varem kätte koolitajatele tutvumiseks ja nad koostavad personaalse lähenemise lähtudes ettvõtte kitsaskohtadest. 

Kaasuseid aitavad lahendada:

Margus Alviste ja Jaak Alvin

MEIST

Martin Kivimäe

Martin Kivimäe

Tegevjuht
Tanel Raig

Tanel Raig

Müügi- ja turundusjuht
Jaak Lavin

Jaak Lavin

Koolitaja
Jüri Riives

Jüri Riives

Koolitaja
Tiit Valm

Tiit Valm

Koolitaja
Reidi Strandberg

Reidi Strandberg

Koolitaja
Tiia Tammaru

Tiia Tammaru

Koolitaja
Margus Alviste

Margus Alviste

Koolitaja
Priit Siitan

Priit Siitan

Koolitaja

Koolitustel osalenud ettevõtted

KONTAKT

Oled huvitatud konverentsidest, koolitustest, nõustamisest?

Või tekkis küsimus mõne eesoleva ürituse osas, siis võta meiega julgesti ühendust!