Kaasuste lahendamine on konkreetse ja laildasema probleemi lahendamine, mis nõuab põhjalikumat süvenemist nõustajate/ koolitajate poolt. Seega saadetakse juhtimisülesandeid juba varem kätte koolitajatele tutvumiseks ja nad koostavad personaalse lähenemise lähtudes ettvõtte kitsaskohtadest.

 

Kaasuseid aitavad lahendada:

Margus Alviste ja Jaak Alvin