Kohvitund konsultandiga  on personaalne supersvioon ehk ühe probleemi tund. 

Selle tunni jooksul käsitletakse ühte konkreetse probleemi, küsimust, kistaskohta ja proovitakse ettevõttele nõu anda.

Koolitus on mõeldud ettevõtte siseseks grupikonsulteeringuks.

Kohvitundi viivad läbi:

Margus Alviste

Jaak Lavin