Koolitused

Kelle jaoks?

Kui töötate mõnes tööstusettevõttes, siis oleme just teie jaoks!

Teie olete otsustaja, kelle ülesanne on luua uut väärtust ja kelle tegevusest sõltub, kui efektiivselt seda tehakse. Meie teeme teile üritusi olulistel teemadel, mis aitavad teil eesmärke saavutada.

Eesmärk

Oleme loonud üritused eesmärgiga anda praktilist väärtust!

Koolituse läbinuna on teil olemas nii teadmised kui ka praktilised oskused, kuidas neid kasutada tootmise efektiivsemaks muutmiseks.

Miks?

Eestis puudus äriürituste sari, mis keskendub uudsete, kuid juba praktikas järeleproovitud lahenduste otsimisele tootmises 

meie olime esimesed!

Koolitustel/konverentsidel osalenud klientide arvamused...