TUTVUSTUS

LEAN meetodite hulgast leiab tööriistu enamike tootmises ettetulevate probleemide lahendamiseks. 2-päevased „LEAN töötoad“ õpetavad läbi praktiliste simulatsioonide ja ettevõtete külastuste LEAN tööriistu kasutama. Igas töötoas õpitakse kasutama ühte LEAN tootmise enimlevinud mudelit. Valige välja teile vajalikud LEAN meetodid ja pange endale kokku praktiline koolitusprogramm!

TÖÖTA NR. KUUPÄEV TEEMAD
LEAN töötuba IV: OEE ja SMED 27. – 28. august
Seadmete tõhususe tõstmine. Raiskamiseta ümberseadistamine ja tööriista vahetus
LEAN töötuba V: KAIZEN 24. – 25. september
Pideva parendamise protsess. KAIZEN meeskondade moodustamine ja juhtimine
LEAN töötuba VI: 5S + 1S 22. – 23. oktoober
Kõrvalekaldumiste vähendamine, tootlikkus, raiskamised, kord ja puhtus, standardid
LEAN töötuba I: KANBAN 19. – 20. november Nõudlusel baseeruv tootmine
LEAN töötuba II: VSM 17. – 18. detsember
Väärtusvoo analüüs ja kaardistamine (Value Stream Mapping)
LEAN töötuba III: OPEX ja TPM 21. – 22. jaanuar 2021
Protsesside tõhususe tõstmine läbi kulusäästliku tootmise põhimõtete. Seadmete ennetav hooldus
LEAN töötuba IV: OEE ja SMED 11. – 12. veebruar 2021
Seadmete tõhususe tõstmine. Raiskamiseta ümberseadistamine ja tööriista vahetus
LEAN töötuba V: KAIZEN 11. – 12. märts 2021
Pideva parendamise protsess. KAIZEN meeskondade moodustamine ja juhtimine
LEAN töötuba VI: 5S + 1S 15. – 16. aprill 2021
Kõrvalekaldumiste vähendamine, tootlikkus, raiskamised, kord ja puhtus, standardid


 Registreerimine

OSALUSTASU

 • 1 töötuba, hind 390 eurot + km
 • 2 – 3 töötuba, hind 340 eurot + km/töötuba
 • 4 ja enam töötuba, hind 290 eurot + km/töötuba

 Sihtrühm – kes te peaksite LEAN töötubades osalema 

Lean Akadeemia on teile kindlasti vajalik, kui:

 • olete kuulnud või lugenud LEAN tootmise põhimõtetest, kuid teil puudub nende põhimõtete kasutuselevõtmise praktiline kogemus;
 • olete alustamas või alustanud ettevõttes LEAN juurutamisega;
 • olete ettevõttes LEAN tegevuste juurutamise eestvedaja või rakendaja rollis, ehk kui olete pideva parenduse spetsialist ja/või -juht, tootmisjuht, protsessiinsener või ka ettevõtte juht;
 • olete LEAN põhimõtted edukalt juurutanud ja soovite edasiliikumiseks praktilisi näpunäiteid ja kogemusi praktikutelt.

 PRAKTILINE ÕPPIMINE – kuidas õpite tundma LEAN tööriistate kasutamist

Töötubades on rõhk praktilistel ülesannetel ja näidetel. LEAN meetodite sisu õpitakse tundma läbi simulatsioonide ja mängude. Et näha õpitava LEAN tootmise meetodi toimimist „päris elus“, on iga töötoa osa on ettevõtte külastus, kus on kasutusel vastav LEAN tootmise mudel.

Iga 2-päevane „LEAN töötuba“ koosneb neljast osast

 • Esimeses osas LEAN meetodi tutvustus, praktilised näiteid ja teemapõhised ülesanded ning simulatsioonid.
 • Teine osa annab praktilisi näpunäiteid, kuidas mudelit või meetodit oma ettevõttes kasutusele võtta. Millest alustada ja millised on sellega seotud ohud?
 • Kolmandas osas annavad praktikud edasi kogemusi erinevate kulusäästliku tootmise meetodite ja mudelite kasutuselevõtmisel.
 • Neljas osa on „Ettevõttepäev“, külastatakse LEAN meetodit kasutavat ettevõtet. Ettevõtte külastuse käigus:
  • tutvutakse ettevõtte tegevusega;
  • tuuakse näited, kuidas on ettevõttes kasutusele võetud õpitav LEAN meetod;
  • tutvutakse ettevõtte LEAN tootmisega;
  • analüüsitakse nähtut ja arutletakse, kuidas nähtut rakendada enda ettevõttes

 KOOLITAJAD

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Sten Vinogradov on käed küljes LEAN praktiseerija. Sten on juhtinud pikalt Prysmian Groupi regionaalselt pideva parenduse rakendamist 9 tootmisüksuses (Norras, Rootsis, Soomes, Eestis, Venemaal, Hollandis) ning koolitanud kõiki parendusalgatusi ise ettevõttesiseselt. Steni tugevuseks on detailsed teadmised ja reaalsed kogemused erinevate LEAN-i tööriistade rakendamisest tootmise igapäevategevuste juures. Taustalt mehaanikainsener, saanud kogemusi parendusjuhina ABB-s. Hetkel rakendab Sten enda teadmisi nii koolitajana kui ka töötades ettevõttes BOLT globaalse operational excellence lead’ina.

Tiit Valm omab protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 20 aasta ning seda nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on Tiit olnud tegev ka arvutiinsenerina, kuid töö inimestega paelus teda enam. Lisaks koolitaja ametile, mida Tiit on pidanud alates 1994. aastast, on ta olnud tegev erinevate ettevõtete nõukogudes (AS Frens, AS Ariko) ja juhatustes (AS Baltic Computer Systems) – teisisõnu Tiit teab, kuidas ettevõtetes asjad reaalselt toimivad.


 LEAN Akadeemiaga tutvumiseks vajuta huvipakkuvale moodulile

 Aeg: 19.- 20. november 2020
 Toimumiskoht: TALLINN
 Koolitajad: Jaak Lavin, Sten Vinogradov

KANBAN – nõudluse dünaamikal baseeruv tootmine

1. KANBAN-i mõiste
2. Tõukav ja tõmbav tootmine
3. Süsteemi tööpõhimõte

• KANBANi valmiduse hindamine
• KANBAN juhtimisahela valik ja kinnitamine
• KANBAN suuruste arvutamine
• KANBAN abivahendite valik

4. KANBAN süsteemi juurutamine

MEESKONNATÖÖ PRAKTILINE ÜLESANNE VÕI SIMULATSIOON

• Simulatsioon Carfactory: Tootmisvoogude effektiivsuse simulatsioon.

PRAKTILISE KASUTUSELEVÕTMISE KOGEMUSED

KANBAN

• Kuidas kontrollida protsesside vahelist WIPi
• FIFO põhimõtted
• Kuidas kasutada KANBAN kaarte
• Praktilised näited

ETTEVÕTTE KÜLASTUS

 Aeg: 17.–18. detsember 2020
 Toimumiskoht: Täpsustamisel
 Koolitajad: Jaak Lavin, Sten Vinogradov

TEEMAD

1. Väärtusvoo analüüsi olemus ja eesmärgid
2. Raiskamiste vähendamine läbi väärtusvoo juhtimise

• Raiskamiste seitse vormi
• Väärtust loovad ja mitteloovad tegevused

3. Väärtusahela kaart ja selle kujutamise viis sammu

• Toote ja materjali liikumine ja nende erinevad vormid
• Protsesside kirjeldamine
• Informatsiooni liikumine
• Protsessi kirjeldamisega seotud mõõdikud

4. Väärtusahela parendamine

• Klienditaktile häälestamine
• Vooltootmise juurutamine
• FIFO ja KANBAN põhimõtete kasutuselevõtmine.

5. Protsesside optimeerimine. Meetodid: 5 miksi, Pareto, Kalasaba

MEESKONNATÖÖ PRAKTILINE ÜLESANNE VÕI SIMULATSIOON

• VSM kaardi kujundamine ja analüüs

PRAKTILISE KASUTUSELEVÕTMISE KOGEMUSED

• Praktilised kogemused, kuidas kokku panna VSMi ja sealt tekitada Kaizen plaan väärtusvoo parendamiseks.

ETTEVÕTTE KÜLASTUS

 Aeg: 07.–08. mai 2020
 Toimumiskoht: TALLINN
 Koolitajad: Jaak Lavin, Sten Vinogradov

OPEX 

 1. Sissejuhatav seminar
 2. Protsesside optimeerimise põhimõtted, optimeerimise eesmärgid ja tasandid.
  • Optimeerimise erinevad kontseptsioonid ja mudelid
  • OPEX, täiusliku tootmise mudel (Operational Excellence), 8 sammast. Kuidas mudelit praktikas rakendada.
 1. Ettevõtte potentsiaali hindamine ja kitsaskohtade määratlemine
  • Protsesside analüüs ja kirjeldamine
 1. LEAN põhimõtted ja nende kasutuselevõtmine
  • LEAN tootmise erinevad mudelid ja meetodid
 1. Tegevuse tõhususe hindamise mõõdikud
  • Protsessipõhised näitajad ja kriitilised edutegurid’
  • Kvalitatiivne ja kvantitatiivne mõõtmine
  • BSC

TPM – seadmete ennetav hooldus

 1. TPM eesmärgid
 2. TPM põhilised aspektid

• Eesmärgipärane pidev parendamine (Kaizen)
• Autonoomne hooldus
• Planeeritud hooldus
• Kompetentside juhtimine

MEESKONNATÖÖ PRAKTILINE ÜLESANNE VÕI SIMULATSIOON

OPEX

• Grupp vs üksi
• Meeskonnatöö 

TPM

• Autonomus maintenanc – kuidas operaatorid ise lihtsamaid hooldustöid tegema panna

PRAKTILISE KASUTUSELEVÕTMISE KOGEMUSED

• Kuidas mõõta LEANi tulemuslikkust ettevõttes?
• Muudatuste juhtimine ettevõttes

ETTEVÕTTE KÜLASTUS

 Aeg: 27 – 28. august 2020
 Toimumiskoht: TARTU
 Koolitajad: Jaak Lavin, Sten Vinogradov

OEE

 1. OEE keskendub seadmele, mitte töötajale
 2. Tootmismeeskonna ülesanded
 3. Varjatud seade
 4. Kuus suurt kadude liiki
 5. Kuidas OEE arvutatakse?
 6. OEE mõõtmine
 7. Tagasiside
  • OEE andmete kogumine
  • OEE andmete töötlemine
 1. OEE parendamine

SMED

 1. Väärtuse loomine ja seitse raiskamiste liiki
 2. SMED kasutamine ooteaegade vähendamiseks
 3. Ooteaegade elimineerimine SMED-iga
 4. SMED süsteem
 5. Seadistusaegade definitsioon
 6. SMED süsteemi kolm faasi
 7. Parendusring
 8. Standardite tagamise püramiid.

MEESKONNATÖÖ PRAKTILINE ÜLESANNE VÕI SIMULATSIOON 

OEE

• Praktilised OEE arvutamise ülesanded.

SMED

• Ümberseadistamiste tegevuste hindamine – sisemine-välimine
• SMED simulatsioon – ümberseadistamine

PRAKTILISE KASUTUSELEVÕTMISE KOGEMUSED – mida vältida ja mida teha

OEE

• Kuidas rakendada uut süsteemi
• Süsteemi kasutamine (andmete täpsus, põhjuste kodeerimine, igapäevane ülevaade)
• Parendusprojektide elluviimine
• Õppetunnid

SMED

• Näited erinevatest SMEDidest – „enne ja pärast“
• SWCT analüüs (seadistustega tegevuste analüüs)

ETTEVÕTTEKÜLASTUS

 Aeg: 24.- 25. september 2020
 Toimumiskoht: TALLINN
 Koolitajad: Tiit Valm, Sten Vinogradov

TEEMAD

 1. Sissejuhatus
  •  Kokkulepped koostöö osas ja koolituse eesmärkides kokku leppimine
 1. Kaizen meeskonnad
  • Millal on vajalik tööd teha ajutiste meeskondadega ja kuidas need on seotud püsiva organisatsiooni struktuuriga
 1. Kaizen meeskonna juhi roll
  • Mida oodatakse Kaizen meeskonnajuhilt
 1. Koostöö elutsükkel
  • Ettevalmistus, planeerimine, teostamine, tulemuse üleandmine ja tegevuse analüüs
 1. Plaan kui juhi tööriist
  •  Kuidas ja millist tööriista on võimalik teha heast plaanist
 1. Ajutine organisatsioon
  • Ajutise meeskonna juhtimise keerukus võrreldes püsiva meeskonna juhtimisega
 1. Meeskonna loomine
  • Grupi dünaamika läbimine
 1. Erinevate inimestega koostöös hakkama saamine
  • DiSC mudel erinevate inimeste käitumise kirjeldamiseks
 1. Kohanemine erinevate inimestega
  • Mida peab juht tegema, et saavutada üksteise mõistmist, kuigi inimesed on erinevad
 1. Osaleja enda käitumistüübi tunnetamine
  • Osalejad tutvuvad oma testide tulemustega
 1. Oma käitumise kohanemise harjutamine
  • Erinevate käitumisstrateegiatega tutvumine
 1. Mudelid: PDCA, Demingi ring, 8D, 7step

MEESKONNATÖÖ PRAKTILINE ÜLESANNE VÕI SIMULATSIOON

• DISK mudeli läbimäng 

PRAKTILISE KASUTUSELEVÕTMISE KOGEMUSED

• Kuidas ette valmistada, läbi viia ja rakendada Kaizenit.
• Kuidas läbi viia Kaizen parendusüritusi ja kuidas on need ühendatud VSMiga.

ETTEVÕTTE KÜLASTUS

 Aeg: 22.- 23. oktoober 2020
 Toimumiskoht: TALLINN
 Koolitajad: Sten Vinogradov

TEEMAD

 1. Sissejuhatus, keskkond ja suhtumine
 2. Organiseeritud töökoha tunnused: Miks on tähtsam kui kuidas!
 3. 5S juurutusprojektide juhtimine ja juhi roll, 5S organisatsioon
 4. Tänase olukorra kirjeldamine
 5. 1.S – Sorteeri välja – Kõrvalda
 6. 2.S – Sorteeri sisse – süstematiseerimine
 7. 3.S – Puhastamine
 8. 4.S – Standardiseerimine
 9. 5.S – Enesekontroll
 10. 6.S – Turvalisus
 11. 5S ebaõnnestumise põhjused

MEESKONNATÖÖ PRAKTILINE ÜLESANNE VÕI SIMULATSIOON

• Praktilised mängud LEAN põhimõtete juurutamiseks

PRAKTILISE KASUTUSELEVÕTMISE KOGEMUSED

• Kuidas juhtida 5S rakendamist ettevõttes ja korraldada auditeerimist ja kuidas sustainida 5S taset pikema aja jooksul
• Simulatsioon

ETTEVÕTTE KÜLASTUS


LEAN TÖÖTUBA – mida te saate

Lean töötoa läbimise järel:

 • … omate teadmisi LEAN meetoditest ja mudelitest ning tunnete võimalusi ettevõtte protsesside tõhusamaks muutmiseks;
 • … on teil praktiliste näidete ja simulatsioonide abil teadmine, kuidas LEAN meetod „päris elus“ toimib;
 • … oskate vajalikku LEAN tööriista ettevõttes kasutusele võtta;
 • … oskate näha seoseid, misläbi suudate paremini organiseerida ja planeerida tegevust tootmises;
 • … omate ettevõtete külastuste järel kontakte kolleegidega, kellega jagada kogemusi LEAN meetodite kasutamisest.

 Registreerimine

OSALUSTASU

 • 1 töötuba, hind 390 eurot + km
 • 2 – 3 töötuba, hind 340 eurot + km/töötuba
 • 4 ja enam töötuba, hind 290 eurot + km/töötuba

 Lisainfo ja küsimused – kellelt küsida

Juhul kui tekkis küsimusi LEAN töötubade kohta, võtke julgelt kontakti koolitused@toostuslahendus.ee