Kaasused | Kohvitund konsultandiga | Nõustamine

KOHVITUND KONSULTANDIGA

Kohvitund konsultandiga  on personaalne supervisioon, ehk ühe probleemi tund.

Tunni jooksul käsitletakse ühte konkreetse probleemi, küsimust, kistaskohta ja otsitakse lahendusi.

Koolitus on mõeldud ettevõtte siseseks grupikonsulteeringuks.

KAASUSED

Kaasuste lahendamisel otsivad nõustajad/koolitajad lahendust ettevõtte mõnele laiemale probleemile. Ettevõtte tõstatatud probleemi kirjeldus saadetakse nõustajatele/koolitajatele kirjalikult ette juba enne kohtumist. Pärast probleemiga tutvumist koostavad konsultandid personaalse lähenemise, lähtudes ettevõtte kitsaskohtadest.

NÕUSTAMIST AITAVAD LÄBI VIIA

Soovid meie nõustamisteenust?

Veel meie koolitusi