Aeg: Neljapäev, 19. november 2020
 Toimumiskoht:
Tallinn
 Ajakava: Koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00
 Koolitaja: Jaak Lavin

Koolitust on võimalik tellida ka eesti või vene keeles sisekoolitusena.

OSALEDES KOOLITUSEL SAAB TEADA:

• Millised on tootmisettevõtte materjalimajanduse korraldamise erinevad aspektid?
• Kuidas planeerida materjalivajadust nii, et oleks tagatud tootmise häireteta töö ja materjalvarudega seotud kulud oleksid kontrolli all?
• Millised on optimaalsed tellimiskogused ja milline tellimissagedus?
• Kuidas hinnata varude juhtimise efektiivsust?
• Millised on tootmislogistika ja tarneahela koostöö arengusuunad?

 Koolituse eesmärk

Anda osalejatele praktilisi teadmisi tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimises ja tootmislogistika ning tarneahela koostöö põhitõdedest ja arengusuundadest. Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja praktilistest ülesannetest, mis on seotud näidetega Eesti ettevõtete praktikast. Koolitus aitab paremini mõista tootmislogistika rolli ning seoseid tootmisettevõtte tootmistegevuse ja materjalivajaduse planeerimise vahel.

Koolitusel käsitletavad valdkonnad ja teemad

Tarneahela koostöö ja tootmislogistika eesmärgid ja ülesanded

  • Väärtusahela dünaamika

Materjalivajaduse planeerimine tootmisettevõttes

  • Sõltuv ja sõltumatu nõudlus
  • Tootmisprogrammist lähtuv materjalide planeerimine
  • Tarbimisest lähtuv materjalivajadus

Prognoosimise põhimõtted, mudelid ja meetodid 

  • Reeglipärase ja ebareeglipärase nõudluse prognoosimine
  • Prognoosimise täpsus, tagasiside ja intensiivsus

Materjalivarude juhtimine

  • Materjalivarude liigid
  • Varude täiendamise erinevad põhimõtted

Tarneahela koostöö

  • Tarneahela juhtimise erinevad mudelid ja meetodid

Koolitustulemus

Koolituse tulemusena saab osaleja tervikliku arusaamise tootmislogistika ja materjalivajaduse planeerimise erinevatest eesmärkidest, ülesannetest ja aspektidest tootmisettevõttes. Õpib tundma materjalimajanduse ning tootmislogistika erinevate aspektide eesmärgipärase planeerimise ja juhtimise praktilisi mudeleid ning meetodeid. Oskab neid mudeleid rakendada oma ettevõtte efektiivsuse ja konkurentsivõime tõstmiseks. Ettevõttele annab koolitus paremate teadmistega tootmisjuhi, kes tunneb ettevõtte tootmistegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tootlikumaks, efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Osalustasu

Täishind 309 eurot + km (Soodushind 270 eurot +km kuni 13. november)

Hind sisaldab:
• koolitusprogrammi,
• koolitusmaterjale,
• lõunasööki ja kohvipause.