Aeg: Toimub sisekoolitusena
 Toimumiskoht:
Vastavalt kokkuleppele ettevõttega
 Ajakava: Koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00
 Koolitaja: Jaak Lavin ja Tiit Valm

OSALEDES KOOLITUSEL SAAB TEADA:

Tootmise projektipõhisus sõltub suuresti  tegevusvaldkonna eripärast ja tootmismahust:

 • Kas ja millal on tegemist projektipõhise tootmisega?
 • Kuidas projektipõhist tootmist juhtida?
 • Millised on projektipõhise tootmise eripärad võrreldes protsessipõhise tootmisega?
 • Kuidas kindlustada projekti algus ilma viivitusteta tootmise jaoks?

Detailne koolitusprogramm

Projektipõhisuse osakaal tootmises pidevalt kasvab. Üha rohkem on tootmistegevus seotud kliendivajadustega, mis omakorda tingib selle, et tootmist alustatakse allessiis kui selle kohta on olemas klienditellimus, mis on esitatud kindlale tootele ja mille kohta on kokku lepitud kindel kogus, kvaliteet ning valmimistähtaeg. Sellest lähtuvalt võime öelda, et projektipõhine tootmine on sarnane projektipõhise tegevusega mistahes valdkonnas ja tema juhtimisel ning korraldamisel on palju ühiseid jooni.

Üks peamisi probleeme on tellijalt õigeaegselt kogu vajaliku info kättesaamine. Reeglina kliendisuhteid hoiab müügiosakond, kelle ülesanne on ka on vajaliku info kindlustamine tootmisele. Sagedasti kaasatakse projektis ka allhanketöid. Seega tootmisjuhi ülesanne on koordineerida kõigi nende omavahelist koostööd.

Koolituse programm

Ülevaade projektipõhisest tootmise korraldamisest

 • Väärtuse loomise protsess ja selle osad
 • Projektide liigid ja osalejate rollid
 • Ettevõtte tootmise tellimuspõhisus ja projektipõhisus
 • Organisatsiooni struktuur projektiorganisatsiooni koht selles
 • Projektimeeskonda ja selle liikmete rollid tootmises
 • Tootmistellimuse projektipõhisus ja tellija roll

Projektipõhise tellimuse ja lähteülesande kokkulepped

 • Kokkulepped tellijaga, kuidas koostööd tehakse
 • Millised on vastastikused kohustused
 • Lepingu sõlmimine

Projektipõhise materjalivajaduse planeerimine

 • Sõltuv ja sõltumatu nõudlus
 • Projektist (tellimusest) lähtuv materjalide planeerimine
 • Tarbimisest lähtuv materjalivajadus kulupõhine planeerimine

Projektipõhise tootmise planeerimine

 • Projekti või tellimuse ajaline algus ja lõpp
 • Võimsuse (ressursside planeerimine)
 • Töömahu hindamine
 • Kulude planeerimine
 • Personali planeerimine
 • Projektiplaani sidumine teiste tootmises olevate projektidega

Projekti (tellimuse) teostus ja kontroll

 • Projekti või tellimuse juhtimise protsess
 • Riski analüüs

KOOLITUSE TULEMUS

 • Saab vajalikke süsteemseid teadmisi ja oskusi projektipõhise tootmise juhtimiseks ja planeerimiseks
 • Oskab efektiivselt kasutada kursusel omandatud meetodeid ja töövahendeid
 • Oskab suurendada enda töö efektiivsust ja tulemuslikkust
 • Õpib tundma projektijuhtimise meetodeid ja mudeleid, mida saab igapäevases töös kasutada

Maksumus: