Aeg: Aastaringselt 
 Toimumiskoht: Vastavalt ettevõtte soovile
 Ajakava: Hommikukohv ja registreerumine kell 9:30, koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00
 Koolitajad: 

Jaak Lavin (Tootmisjuhtimine)

Tiit Valm (Projektijuhtimine)

Margus Alviste (Juhtimine)

Avatud koolituste kõrval on üha populaarsemaks saanud ettevõtte sisesed koolitused. Ettevõtted näevad selles lisaks töötajate arendamisele ka meeskonna motiveerimise olulist võimalust. Sisekoolitused on ettevõtte töötajate jaoks avalikest koolitustest alati tõhusamad, kuna keskenduvad ainult ühe ettevõtte vajadustele. Seetõttu aiatavad sellised koolitused paremini tõsta ettevõtte töötajate kompetentsust, tööga rahulolu ja parandada inimestevahelisi suhteid. Sisekoolituse raames saame ettevõttele pakkuda terviklahendust, millesse kuulub:

  • koolitusvajaduse kaardistamine ja koolituseesmärkide püstitamine, mis on eelduseks efektiivsema tulemuse saavutamisel. Kaardistamise raames loovad meie koolitaja/konsultandid/ ülevaate ettevõtte tootmistegevusest ja selle kitsaskohtadest, kohtuvad ettevõtte võtmeisikute ja tootmisvaldkonna vastutajate ning keskastme juhtidega, et paremini välja selgitada ettevõtte koolitusvajadusi.
  • koolituskava väljatöötamine vastavalt ettevõtte vajadustele, mis suurendab koolituse efektiivsust ja mille raames saame koostöös ettevõtte esindajatega koostada ka ettevõtte vajadusi arvestava pikemaajalise koolitusplaani.
  • koolituse läbiviimine ja tagasiside kogumine.

Ettevõtte sisekoolitused annavad ettevõttele võimaluse korraldada koolitusi just neile sobival ajal ja kohas. Koolitused võivad toimuda nii meie poolt pakutavates ruumides Tallinnas kui ka kliendi juures kohapeal. Vajadusel aitame ettevõtete koolituse läbiviimisel ja kogu koolitusprotsessi haldamisel.

 

SAADA PÄRING

    Millised on teie jaoks huvi pakkuvad teemad?

    1. Tootmise juhtimine ja planeerimine2. Ostu- ja varude juhtimine tootmises3. Tootmisprotsessid ja optimeerimine4. Projektijuhtimine5. Juhtimine