Aeg: Neljapäev, 05. november 2020

 Toimumiskoht: Tallinn

 Ajakava: Koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00

 Koolitaja: Jaak Lavin

Koolitust on võimalik tellida ka eesti või vene keeles sisekoolitusena.

OSALEDES KOOLITUSEL SAAB TEADA:

 Kuidas juhtida tootmistegevust nii, et oleks kindlustatud ettevõtte eesmärgipärane ja pidev areng?
 Kuidas planeerida tootmisprogrammi, ressursse, materjale ja tööjõudu nii, et oleks tagatud tootmisprotsessi läbipaistvus ja kiire reageerimine muutustele?
 Kuidas kujundada ettevõtte tootmispotentsiaali ja millised on sellega seotud otsused?
 Kui suur on ettevõtte tootmisvõimsus ja kuidas seda efektiivselt koormata?
 Kuidas tasakaalustada tootmisvõimsuse ja turunõudluse vahelisi erinevusi?
 Kuidas teostada tootmise ajalist ja mahulist planeerimist?
 Millised on tootmise operatiivse planeerimise tänased probleemid?

Detailne koolitusprogramm

Koolituse eesmärk

Anda osalejatele praktilisi teadmisi tootmistegevuse planeerimise ja selle juhtimise põhitõdedest. Koolituse teoreetiline osa loob seosed tootmise planeerimise ja juhtimise erinevate tasandite ning valdkondade vahel, kujundades terviku, mida toetavad ettevõtetepõhised näited ja praktilised ülesanded. Koolitus on üles ehitatud lähtudes tänapäevastest tootmise juhtimise ja planeerimise põhimõtetest ning kasutades selleks lihtsaid mõistetavaid ja kasutatavaid praktilisi mudeleid ning meetodeid. Koolitus lähtub osalejate vajadustest ja selles käsitletakse neid teemavaldkondi, mis on tähtsad just antud koolitusel osalejatele.

Koolituse programm

Ettevõtte tootmistegevuse planeerimise eesmärgid ja ülesanded 

 • Tootmine kui väärtuse loomise protsess Tootmispotentsiaali valmisoleku planeerimine
 • Tootmissüsteemi disainimine
 • Tootmisprotsessi valik
 • Tootmisvõimsuse planeerimine
  • Tootmise hõivatuse tase ja kulud
  • Alternatiivse tootmisvõimsuse arendamine
 • Tootmispotentsiaali struktureerimine

Matemaatilise planeerimise meetodid ja mudelid

 • Lineaarne planeerimine

Tootmise agregeeritud planeerimine 

 • Agregeerimise kontseptsioon ja perspektiivid
 • Koormatuse tasakaalustamise vormid ja instrumendid

Tootmise operatiivne, ajaline ja mahuline planeerimine

 • Partii suurus ja ressursside kasutamise planeerimine
 • Suuremahulise tootmise (vooltootmise) ajaline planeerimine
 • Väikese- ja keskmisemahulise tootmise (partiitootmise) ajaline planeerimine
 • Tööde prioriteetide hindamine

Osalustasu

Täishind 309 eurot + km (Soodushind 190 eurot +km kuni 31. oktoober)