Programmi kestvus: 4 moodulit – 27. jaanuar 2021, 3. veebruar, 10. veebruar ja 16. veebruar

 Toimumiskoht: Veebiplatvormil Zoom

 Ajakava: Koolituse algus kell 13:30, koolituspäeva lõpp kell 17:00

 Koolitaja: Jaak Lavin

Koolitust on võimalik tellida ka eesti või vene keeles sisekoolitusena.

OSALEDES KOOLITUSEL SAAB TEADA:

 Kuidas juhtida tootmistegevust nii, et oleks kindlustatud ettevõtte eesmärgipärane ja pidev areng?
 Kuidas planeerida tootmisprogrammi, ressursse, materjale ja tööjõudu nii, et oleks tagatud tootmisprotsessi läbipaistvus ja kiire reageerimine muutustele?
 Kuidas kujundada ettevõtte tootmispotentsiaali ja millised on sellega seotud otsused?
 Kui suur on ettevõtte tootmisvõimsus ja kuidas seda efektiivselt koormata?
 Kuidas tasakaalustada tootmisvõimsuse ja turunõudluse vahelisi erinevusi?
 Kuidas teostada tootmise ajalist ja mahulist planeerimist?
 Millised on tootmise operatiivse planeerimise tänased probleemid?

Detailne koolitusprogramm

Koolituse eesmärk

Anda osalejatele praktilisi teadmisi tootmistegevuse planeerimise ja selle juhtimise põhitõdedest. Koolituse teoreetiline osa loob seosed tootmise planeerimise ja juhtimise erinevate tasandite ning valdkondade vahel, kujundades terviku, mida toetavad ettevõtetepõhised näited ja praktilised ülesanded. Koolitus on üles ehitatud lähtudes tänapäevastest tootmise juhtimise ja planeerimise põhimõtetest ning kasutades selleks lihtsaid mõistetavaid ja kasutatavaid praktilisi mudeleid ning meetodeid. Koolitus lähtub osalejate vajadustest ja selles käsitletakse neid teemavaldkondi, mis on tähtsad just antud koolitusel osalejatele.

Koolituse programm


Esimene koolituspäev: 27. jaanuar 2021

Tootmise ajalugu, tulevikutrendid ja üldised põhimõtted

 1. Tootmise ajalugu ja tulevikutrendid
  – Tootmise ajaloo erinevad etapid ja nende iseloomustused
  -Tootmise tulevikutrendid: Tööstus 4.0, digitaliseerimine, robotiseerimine, tark tehas  jne.
 2.  Tootmine kui väärtuse loomise protsess
  – Väärtuse loomise erinevad lähenemised
  – Väärtuse loomine tootmises
 3.  Otsustamine juhtimise olulise osana
  – Otsustamise erinevad tasandid
  – Halbade otsuste põhjused
 4.  KODUTÖÖ: JUHTIMISÜLEANNE

Teine koolituspäev: 3. veebraur 2021

Tootmiseks valmisoleku planeerimine ja tootmispotentsiaali kujundamine

 1.  Prognoosimine tootmises ja selle erinevad perspektiivid
  – Sõltuv ja sõltumatu prognoos
  – Prognoosimise protsess ja selle olulised osad
 2. Teha ise või osta sisse
  – Olulised otsustuskriteeriumid
 3. Tootmise asukohavalik
 4. Tootmispotentsiaali struktureerimine
  – Tootmise segmenteerimine
  – Seadmete ruumiline paigutus
  – Tootmise tasakaalustamine
 5.  PRAKTILISED ÜLESANDED

Kolmas koolituspäev: 10. veebruar 2021

Tootmistegevuse ajaline ja mahuline planeerimine

 1.  Tootmise planeerimise eesmärgid ja arengud
 2.  Tootmise ajaline ja mahuline planeerimine.
  – Agregeeritud planeerimine
  – Matemaatilise planeerimise meetodid
 3. Põhitootmise programmi mahuline ja ajaline planeerimine
  – Põhitootmisprogrammi mahuline planeerimine
  – Tähtaegade ja võimsuse planeerimine 
 4. Täpne tähtaegade planeerimine ja tootmistegevuse
  – Tööde detailne ajaline planeerimine
  – Tootmise korraldamine
  – Tellimuste käivitamine
  – Võimsuse ja tellimuste jälgimine
 5. Tootmistüüpide planeerimise eripärad
 6. PRAKTILISED ÜLESANDED
 7. KODUTÖÖ: JUHTIMISÜLEANNE

Neljas koolituspäev: 16. veebruar 2021

Tootmisettevõtte organisatsioon ja inimeste juhtimine

 1.  Tööstusettevõtte organisatsioon
  – Organisatsiooni eesmärgid
  – Ettevõtte organisatsiooni ülesehitamine
  – Organisatsiooni mõjutavad majandusprotsessid
 2. Tööjõud kui ressurss ja kulu
  – Tööjõuvajaduse planeerimine
  – Tööülesannete kujundamine
 3. Tööjõu juhtimine ja motiveerimine
  – Motiveerimine kui juhtimisülesanne
  – Töö hindamine ja hüvitamine
  – Töö tasustamise vormid
 4. Tootmissüsteem ja inimtegur
  – Protsesside juhtimisega seotud käitumise põhimõtted
  – Vastuseis muudatustele ja nende juhtimine
 5. PRAKTILISED ÜLESANDED

Osalustasu

 • Täis koolitusprogramm (4 koolituspäeva):
  – 2 ja enam osalejat 340 eurot + km / osaleja
  – 1 osaleja hind 390 eurot + km
 • Üks koolituspäev:
  – 1 osaleja hind 105 eurot + km