Interaktiivne tootmismäng Factory 47 pakub osalejatele suurepärast võimalust juhtida hea tootmispotentsiaaliga tootmisettevõtet läbi viie perioodi eesmärgiga saavutada positiivne tulemus atraktiivsel turul tegutsedes.

Lähtuvalt pidevalt muutuvast olukorrast turul tuleb osalejatel vastu võtta turunduse, müügi ja eelkõige tootmisega seotud otsuseid.

 Sihtrühm

Tootmismäng on suunatud tootmisettevõtete juhtidelefinantsjuhtideletootmisjuhtideletehase juhtidelearendusjuhtidele ja tootmisega seotud keskastme juhtidele, kelle otseste ülesannete hulka kuuluvad tootmistegevuse juhtimine ning planeerimine.

 Mängus osalemine

Tootmismäng sobib hästi praktiliste kogemuste andmiseks tootmisettevõtte põhiprotsessidest lähtuvate tootmise planeerimise ja juhtimisega seotud otsuste tegemisel ning ettevõtte juhtimiseks vajaliku meeskonnatöö arendamisel.

 Tootmismängu on võimalik mängida

  • Ettevõttekeskses mängus, kus ettevõtte mängijatest moodustatakse vastavalt osalejate arvule 4-7 erinevat ettevõtet (meeskonda), kes konkureerivad ühisel turul ühisele turunõudlusele. Ettevõttekeskse mängu hinnaks on 1245 eurot + km, mis sisaldab ettevõttele personaalset sissejuhatavat koolitust ettevõttes kohapeal, sisulist ja tehnilist tuge kogu mängu jooksul ning piiramatut osalejate arvu.

 

 Sissevaade tootmismängu