Aeg: Teisipäev, 27. oktoober 2020
 Toimumiskoht: Tallinn
 Ajakava: Koolituse algus kell 10:00, koolituspäeva lõpp kell 17:00
 Koolitaja: Jaak Lavin

Koolitust on võimalik tellida ka eesti või vene keeles sisekoolitusena.

OSALEDES KOOLITUSEL SAAB TEADA:

• Kuidas tõsta tootmisettevõtte tegevuse kasumlikkust, efektiivsust ja tõhusust?
• Millised on protsesside optimeerimise erinevad meetodid ja mudelid?
• Kuidas valida see õige mudel või meetod?
• Millist kasu saame erinevate meetodite kasutamisel ja kuidas saab neid rakendada ettevõttes?

Koolituse eesmärk

Anda osalejatele ülevaade tootmisprotsesside optimeerimise tänastest seisukohtadest ja probleemidest. Tutvustada erinevaid protsesside tulemuslikkuse parandamise teooriaid ja meetodeid ning ühiselt analüüsida erinevate teooriate sobivust tootmisprotsesside optimeerimiseks konkreetses ettevõttes. Koolitusel vaheldub teoreetiline osa praktiliste ülesannete ja näidetega elust, mis aitavad paremini luua seoseid teoreetiliste mudelite ja meetodite ning tegelike protsesside vahel.

Koolitusel käsitletavad valdkonnad ja teemad

 • Tootmisprotsesside optimeerimise ettevõttekesksed mudelid
  • Ettevõtte juhtimise ülesanded ja vastutusvaldkonnad
  • Ettevõtte strateegilised eesmärgid ja nende erinevad perspektiivid
 • Protsesside optimeerimise põhimõtted, optimeerimise eesmärgid ja tasandid
  • Optimeerimise erinevad kontseptsioonid ja mudelid
 • Täiusliku tootmise põhimõtted (Manufacturing Excellence)
  • Protsesside analüüs ja kirjeldamine
  • Ettevõtte potentsiaali hindamine ja kitsaskohtade määratlemine
 • Protsesside tulemuslikkuse hindamine
  • Protsesside hindamise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid
  • Protsessipõhised näitajad ja kriitilised edutegurid
 • Kulusäästlik tootmine (Lean Production) ja selle põhilised elemendid
  • Väärtusahela kaardistamine (Value Stream Maping)
  • Kvaliteedi tagamine tekkekohal
  • 5 S – töökoha organiseerituse ja korrashoiu tagamine
  • Kõikehõlmav ennetav hooldus
  • Juhtimise visualiseerimine
  • Seadistusaegade vähendamine
  • Partii suuruse vähendamine (one pice-flow).
  • Töökohtade tasakaalustamine (takt-time)
  • Tootmise ühtlustamise (Multimix)
  • Kanban – tõmbav tootmise süsteem
  • Kaizen – pideva parendamise protsess
  • Kadude vähendamine
 • Tootmise tulemuslikkuse jälgimise süsteem MES (Manufacturing Execution System)

Osalustasu

Täishind 309 eurot + km (Soodushind 190 eurot +km kuni 23. oktoober)


Koolitustulemus

Koolitusel osaleja saab tervikülevaate tootmisprotsesside optimeerimise erinevatest tasanditest. Teadmisi optimeerimise erinevatest teoreetilistest seisukohtadest ja praktilistest mudelitest ning meetoditest. Juhiseid tootmisprotsesside optimeerimisviiside sobivuse hindamiseks oma ettevõttes ning näpunäiteid, ideid ja soovitusi protsesside optimeerimise kontseptsioonide elluviimiseks. Osaleja saab uusi mõtteid, kuidas ja milliste vahenditega oma ettevõtte tegevuse efektiivsust tõsta. Ettevõttele annab koolitus paremate teadmistega tootmisjuhi, kes tunnetab ettevõtte tootmistegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tootlikumaks, efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.