Inimiste juhtimine tootmises

KOOLITAJA
Margus Alviste

AEG JA KOHT

26. - 27. mai 2022

Esimene päev
koolituse algus

kell 10.00 ja lõpp 17.00

Teine päev koolituse algus

kell 09.00 ja lõpp 16.00

Tehnopol, Teaduspargi 6/1

ÕPPEKEEL
eesti keel

KOOLITUSE MAHT
2 koolituspäeva

Kokku:

16 akadeemilist tundi (AT)

- 13 AT auditoorset õpet

- 3 AT iseseisvat õpet

(auditoorse õppe ajal)

ÕPPEKAVARÜHM
Juhtimine ja haldus

ÕPPESUUND
Ärindus ja haldus

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend, kui õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.

OSALUSHIND
415 EUR + km / osaleja

OSALUSHIND SISALDAB

 • Auditoorset loengut

 • Õppematerjale

 • Kohvipause ja lõunat

 • Tõendit

Koolitust on võimalik tellida ka eesti keeles sisekoolitusena

Koolitusgrupi mittetäitumisel on koolitajal õigus koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.

LISAINFO JA KÜSIMUSED

Martin Kivimäe
+376 56667056
koolitused@toostuslahendus.ee

KOOLITUS

Inimeste juhtimine tootmises (2 päeva)
(Saadaval ka sisekoolitusena)


EESMÄRK

Annab osalejale põhimõtted erinevate juhtimisstrateegiate rakendamiseks. Teha selgeks juhtimistegevused alates planeerimisest ja tegevuste eesmärgistamisest kuni meeskonna motivatsiooni tagamiseni igapäeva töös. Aidata osalejatel saada paremaks nii enese- kui meeskonna juhtimisel. Peamised õppetunnis tuuakse välja läbi simulatsiooni ehk praktilise juhtimisalase ülesande lahendamise abil.


SIHTGRUPP

Koolituse on suunatud tootmisettevõtete juhtidele, tootmisjuhtidele, tehase juhtidele ja tootmisega seotud keskastme juhtidele. Koolitusele on oodatud kõik, kelle tööalane tegevus on seotud tootmisettevõttes inimeste motiveerimise ja meeskonnatöö korraldamisega.


KOOLITUSE PROGRAMM

 • Simulatsioon – juhtimisalane praktiline ülesanne

 • Kokkuvõte simulatsioonist ja peamiste õppetundide väljatoomine

 • Juhtimise mõiste ja juhi roll tootmisettevõttes, meie ettevõttes

 • Juhtimistegevused

 • Planeerimine ja tegevuste eesmärgistamine

 • Organiseerimine, tööjaotus ja delegeerimine

 • Kontroll ja tagasisidestamine

 • Liidri rolli täitmine ja motivatsiooni juhtimine

 • Juhi töömaa ja juhtimisobjektid

 • Inimene juhtimisobjektina

 • Grupiprotsessidega arvestamine

 • Võimusuhetega arvestamine

 • Koostöö grupis ja gruppide (osakondade, meeskondade) vahel

 • Selges rollijaotuses kokkuleppimine

 • Konfliktid grupiidentiteetide vahel

 • Identiteetide juhtimine

 • Ühise häälestatuse saavutamine

 • Meeskonna kujundamine

 • Meeskonna mõiste ja funktsioonid

 • Meeskonna tunnused

 • Praktiline töö: oma meeskonna tunnuste hindamine küsimustiku alusel

 • Meeskonna moodustamine ja ümberkujundamine

 • Meeskonna arenguetapid

 • Populaarsete ja ebapopulaarsete otsuste tegemine

 • Suhtlemine ja enesekehtestamine juhi töös

 • Toimetulek konfliktsete huvide ja seisukohtadega

 • Inimeste motivatsiooni tagamine igapäevases töös

ÕPIVÄLJUND

Koolitusel osaleja saab hea ülevaate vajalikest põhimõtetest meeskonna juhtimisel. Teab, kuidas kasutada juhtimise tööriistu meeskonna tulemuslikkuse tõstmiseks. Osaleja saab hulga uusi praktilisi näpunäiteid, milliste vahenditega saavutada meeskonnas maksimaalsed tulemused, kuidas parandada koostööd ja tõsta inimeste motivatsiooni.

ÕPPEMEETOD

Koolitusel avatakse juhtimispsühholoogiat uute nurkade alt, millede tutvustamiseks kasutatakse hulgaliselt huvitavaid näiteid. Koolituse teoreetiline osa vaheldub praktiliste näidetega elust, mis aitab paremini selgitada erinevate inimtüüpide käitumisviise ja nende liitmist meeskonnaks.

KOOLITAJA

Margus Alviste

Margus Alviste on täiendkoolitus turul toimetanud aastast 1995, selle ajaga on tema koolituste osalenud ca 70 000 inimest kõikidest sektoritest ja tootmisharudest. Margus on viinud läbi koolitusi strateegilise ja üldjuhtimise, turunduse, müügi, koostöö ja organisatsiooni disaini vallas, esinenud paljudel konverentsidel. Lisaks koolitaja tööle on Margus töötanud juhina nii suurtes kui väikestes ettevõtetes ning olnud üle 20 aasta ettevõtja.

Koolitatavad teemad: Inimeste juhtimine tootmises