Koolitustoetus töösturitele

Kasutage Töötukassa koolitustoetust, kui korraldate ümber ettevõtte majandustegevust, võtate kasutusele uue tänapäevase tehnoloogia või muutuvad teie ettevõttes töötajate kvalifikatsiooninõuded.

Koolituskulude kogusummast hüvitatakse üldjuhul kuni 80%, maksimaalselt 2500 eurot töötaja kohta (kolme aasta jooksul). Koolitustoetuse taotlemiseks peab tööandja olema tasunud töötuskindlustuse makseid viimase kolme aasta jooksul vähemalt 24 kuud.

Toetuse taotlemiseks mõelge läbi, kui ulatuslik on muutus, kuidas selleks valmistute ning millise uue olukorra tekitab muutus. Neid põhjendusi soovib Töötukassa teie taotluses näha.

Täpsemalt koolitustoetuse kohta uuri Töötukassa veebilehelt  SIIT.

Tagasiside Töötukassa muutuste olukorra meetmele

Baltic Workboats AS
Kadi Maripuu, personalijuht

Julgustame ka teisi tööstusettevõtteid muutuste olukorra meedet kasutama. Baltic Workboats kasutas meedet teist korda. Taotluse kokkukirjutamine ei olnud meie jaoks keeruline, sest teadsime, milles muudatus seisneb. Baltic Workboatsis on meil käsil muudatused ja arendused nii tootmissüsteemides kui protsessides. Kõik see vajab tuge ja kaasaegseid teadmisi. Seetõttu otsustasime tehasejuhi ja tootmisjuhiga osaleda Tööstusakadeemias, et kolleegidele edasi jagada teadmisi, mis aitavad muutuvas olukorras edukamalt toime tulla.


 Taotluse kirjutamine, kooskõlastus ja esitamine võttis aega 2 - 3 tundi. Kui taotluse kirjutamisel tekib küsimusi, siis Töötukassa konsultandid on valmis abistama. Ka Töötukassa iseteeninduse keskkond on toetuse taotluse esitamiseks mugav ja loogiline.


Töötukassa hüvitab koolituskulud pärast koolitusaruande esitamist. Baltic Workboats esitas raporti pärast Tööstusakadeemia lõppu. Kuna Tööstusakadeemia koosneb mitmest moodulist, siis väiksematel ettevõtetel on rahavooliselt ehk lihtsam, kui kulude hüvitamine on pärast igat koolitusmoodulit. Sellisel juhul tuleb ka aruandlus esitada pärast igat moodulit.

Inission Tallinn OÜ
Katrin Charles, personalijuht

Kindlasti soovitan ka teistel tööstusettevõtetel meedet kasutada. Kui töösturite jaoks võib varasemast ajast olla jäänud Töötukassale külge negatiivne imidž, siis tegelikult ollakse näoga tööandja poole. Kui kahtlete, kas teie ettevõttes asetleidev muutus kvalifitseerub koolitustoetuse jaoks muutuste olukorrana, siis Töötukassa annab nõu, kuidas muutuste fookus saada paika. On normaalne saata selle jaoks Töötukassale täpsustavaid küsimusi ja rääkida võimalikult avatud kaartidega. Nad aitavad väga hea meelega.


Toetuse taotluse kirjutamine ei ole keeruline. Kogu protsess on hallatud Töötukassa iseteeninduses ja seal on konkreetsed küsimused välja toodud, mida on vaja kirja panna või esitada. Selles tuleb välja tuua põhipunktid, miks toetusmeedet soovitakse. Meie muutus oli uue tootmisliini kasutuselevõtmine ja mahtude kasv 40%, mistõttu vajas tootmine ümberkorraldamist. Kirjutasime taotluse koostöös tehase juhiga, kellel oli tootmises toimuvatest muutustest kõige parem ülevaade.


Tagasiside Töötukassast oli operatiivne ja saime otsuse üsna kiirelt.

HUUM OÜ
Maria-Elisabet Gutman, personalijuht

Tegemist on väga suure summaga, millega töötukassa toetab. Julgustame ka teisi tööstusettevõtteid toetust kasutama - selle taotlemine on palju lihtsam, kui alguses tundub. Tegemist ei olnud meeletu ajakuluga. Avalduse kokku kirjutamine võttis meil aega summaarselt paar tundi. Teadsime ettevõttes, millised muutsed on meil aset leidmas ja miks vajame oma meeskonnale Tööstusakadeemia koolitusprogrammi. Kirjutasime selle taotlusesse lahti. Soovisime koolitustoetust seoses muudatustega ettevõttes. Võtsime edasise arengu jaoks kasutusele uue äritarkvara. Seetõttu muutuvad ettevõttes protsessid ja vajalik on ka töötajate ümberõpe.


Pärast taotluse esitamist laekus meile Töötukassast 3-4 täpsustavat küsimust. Nendes paluti detailsemalt kirjeldada, millal plaanime tarkvara kasutusele võtta ja millised muutused toimuvad seetõttu protsesside loogikas..Ehk soovitus: ettevõttes asetleidvad muutused tuleb proovida lahti kirjutada võimalikult detailselt.


Soovisime Tööstusakadeemias osaleda 5 töötajaga. Positiivne vastus tuli meile Töötukassast juba ca nädalaga.