AEG JA KOHT

TA 17 LEND
03. Okt -  11. Aprill 2025
Vaata ajakava SIIT
Registreerumine avatud!

TA 16 LEND
21. Märts -  15. Nov 2024
Vaata ajakava SIIT
Grupp täis!

TA 15 LEND
08. Veb -  13. Sept 2024
Vaata ajakava SIIT
Grupp täis!
-----------------------------
Koolituse algus
kell 10.00 ja lõpp 17.00
-----------------------------
Tehnopoli linnakus aadressil Teaduspargi 6-1, 12618, Tallinn  

KOOLITUSE MAHT
16 õppepäeva
Kokku 120 akadeemilist tundi (AT), auditoorne õpe

ÕPPEKAVARÜHM
Juhtimine ja haldus

ÕPPESUUND
Ärindus ja haldus

KOOLITUSE LÄBIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tunnistus, kui õppija on osalenud kõigil Tööstusakadeemia koolitustel. Tõend, kui õppija on osalenud vähematel moodulitel.

OSALUSTASU
2 ja enama osalejat 2799€ + km/osaleja (Soodushind 2699€ + km osaleja)

1 osaleja 2899€ + km  (Soodushind 2799€ + km )

• Osalemine üksikutel moodulitel 415€ + km

Koolitusgrupi mittetäitumisel on koolitajal õigus koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.

LISAINFO  JA KÜSIMUSED
Martin Kivimäe
+372 56667056
koolitused@toostuslahendus.ee 

Eesti mahukaim täiendõppe programm töösturitele
Registreerumine 17. lendu avatud!


Tööstusakadeemia 17 lend alustab 03. oktoobril, koosneb 8 moodulist kestvusega 2 päeva (kokku 16 õppepäeva, 120AT) ja lõppeb aprill 2025. Registreerimine toimub kuni kohtade täitumiseni. Grupi suuruseks on 16 osalejat.

Vaata SIIT mida arvavad Tööstusakadeemia programmist Akadeemia eelmiste aastate lõpetajad.


Sihtrühm – kellele on neid teadmisi vaja?

Tööstusakadeemia on suunatud tootmisettevõtete juhtidele, tootmisjuhtidele, tehase juhtidele, arendusjuhtidele ja tootmisega seotud keskastme juhtidele kelle otseste ülesannete hulka kuuluvad tootmistegevuse juhtimine ning planeerimine ja seda nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivsel tasandil. Kindlasti on koolitus vajalik tootmise planeerijatele, kvaliteedijuhtidele ja teistele esmatasandi juhtidele, kes tegelevad otseselt tootmistegevuse korraldamisega ja inimeste juhtimisega tootmisettevõttes. Koolitusele on oodatud kõik, kelle tööalane tegevus on otseselt või kaudselt seotud ettevõtte tootmistegevusega.

Eesmärk – mida annab tootmisjuhi arenguprogramm?

Tööstussektori tootmismahud on pikaajalises languses. Eesti tööstused on tootmiskulude kasvu tõttu kaotamas konkurentsivõimet. Tootmisjuhi arenguprogramm muudab seda trendi. Eesmärk on tõsta tootmise juhtimise ja organiseerimisega seotud teadmisi. Optimaalses töökorralduses peitub tihti ca paarikümne protsendiline kulusääst ehk see on võimalus, millega kompenseerida vähenevat tulu. Programm aitab leida paremaid lahendusi tootmisjuhtimise olulisemates valdkondades: 

Programm on tihedalt seotud praktilise poolega. Käime Eesti erinevais paigus vaatamas tootmisettevõtete töökorraldust seestpoolt. Arutleme nähtu üle ja seostame selle loengutes kuuldud teooriaga. Teadmisi aitavad kinnistada praktiliste ülesannete iseseisev lahendamine. Kogu koolitusprogrammi vältel on osalejatel võimalik oma otsustega juhtida virtuaaltehase käekäiku.

Tööstusakadeemia läbimise järel tunnete paremini oma ettevõtte tootmistegevuse organiseerimise võimalusi. Oskate üles leida erinevate tegevuste seosed ja prognoosida nende tagajärgi. Teades, millised on programmis tundma õpitud erinevate mudelite ja meetodite praktikas kasutamise tulemused, suudate nende abil kindlasti muuta ettevõtte tootmistegevuse efektiivsemaks.

Millest lähtusime akadeemia ülesehitamisel?

• Koolituse teoreetiline osa on tervikliku ülesehitusetusega ja tugineb autoriteetsetel allikatel.
• Koolitusteemade struktuur ja teemadevaheliste seoste jälgimine tagavad omandatavate teadmiste terviklikkuse.
• Praktiline osa moodustab teoreetilise osaga lahutamatu terviku. Koolituse käigus toodavad näited ja lahendamiseks mõeldud ülesanded lähtuvad samadest allikatest.
• Koolituse käigus kasutatakse interaktiivseid näidisolukordi ja ülesandeid, mis võimaldavad paremini visualiseerida konkreetseid näiteid ja ülesandeid.
• Koolitusel kasutatavad infotehnoloogilised lahendused annavad võimaluse koolitatavatel ise praktilisi ülesandeid lahendada, kasutades selleks lihtsaid visuaalseid arvutiprogramme.
• Koolituse teemade valik ja struktuur võimaldavad tuginedes rühmatöös esile kerkinud valukohtadele suunata koolitust nii, et koolitus lähtuks koolitusgrupi vajadustest ja kitsaskohtadest.

Koolitusel osalemise finantseerimisel võib abiks olla Töötukassa

Tööandjale:

Töötukassast saab taotleda koolitustoetust, et koolitada töötajaid muutuste olukorras või uute töötajate värbamiseks. Koolituse kogumaksumusest hüvitatakse üldjuhul kuni 80% ja kuni 2500 eurot töötaja kohta. Lähemalt saab lugeda SIIT

Töötajale:

OÜ Value Links on Eesti Töötukassa koolituskaardi koolituspartner. Lugege koolituspartneri koolitustel osalemise kohta SIIT.

Lisaks:

Loe kogemusi, kuidas taotleda edukalt koolitustoetust Tööstusakadeemia programmis osalemiseks SIIT.

TÖÖSTUSAKADEEMIA PROGRAMM

Moodul I (03. - 04. oktoober 2024): Avaseminar; Tootmissüsteemide arendus ja tulevikutrendid

Aeg: 03. - 04. oktoober 2024
Toimumiskoht: Tehnopoli linnakus aadressil Teaduspargi 6-1, 12618, Tallinn  (klikka lingile, et vaadata kaardilt)

03. oktoober: Avaseminar

Tööstusakadeemia üldine tutvustus, arenguprogrammi teemade struktuuri, moodulite ja lektorite tutvustus.

09.45    Kogunemine ja hommikukohv                  
10.00    Tööstusakadeemia avasõnad. Jaak Lavin
10.10    Tootmise tulevikutrendid. Jüri Riives
10.30    Juhtimise tänased arengusuunad. Margus Alviste
10.50    Millised on kaasaegsed projeketijuhtimise meetodid. Tiit Valm
11.10    5 nõuannet finantsalalt. Reidi Strandberg
11.30    7 nõuannet, mida järgida tööohutuses. Priit Siitan
11.50    Lõuna  
12.30    Tutvustusring
13.00    Tööstusakadeemia programmi tutvustus
14.00    Esimese päeva lõpp

04. oktoober: Tootmissüsteemide arendus ja tulevikutrendid

Koolitaja: Jüri Riives

Dr. Jüri Riives on Innovatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskuse IMECC OÜ juhatuse esimees ja uurimiskava juht. Lisaks on ta Tallinna Tehnikaülikooli professor, Eesti Kvaliteediühingu liige, SA Archimedes kutsehariduse nõukogu liige jne. Ta on avaldanud üle 50 teadusliku artikli.

Tööstusakadeemias osalejad Jüri Riivesest ja tema loengust: Rääkis meile tootmissüsteemidest ja nende paiknemisest ettevõttes. Põhirõhk on tänapäeva tootmisel suunatud automatiseerimisele ja robotitele, inimeste panust püütakse vähendada. Tegime ka praktilisi ülesandeid, mis on alati väga huvitavad ja kasulikud, kuna aitavad paremini aru saada ja kinnistada. Hoiame pöialt, et robotid ikka päris sama targaks ei saa, kui inimesed.

Kui tundus, et miskit uut justkui enam ei olegi, siis see oli petlik. Riivese loengud olid vestluse vormis, kus kõik said oma arvamust avaldada ning päeva lõpuks olime kõik kindlasti jällegi ühe kogemuse võrra rikkamad.

TEEMAD

Ärimudelid tootmises ja tehnoloogilise võimekuse kujundamine ning kasutamine

• Integreeritud tootmine ja selle rakendamise vajadus

• Töökoht tootmissüsteemis

• Robotid tootmises

• Andmete hange ja kasutamine

• Digitaliseerimine, automatiseerimine, paindlikkus

• Tulemuslikkuse parandamine


Moodul II (31. okt - 01. nov 2024): Tootmistegevuse planeerimine, tootmise korraldamine

Aeg: 31. oktoober01. november 2024
Toimumiskoht: Tartu
Ettevõtte külastus: Täpsustamisel!
Koolitaja: Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema   omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

 Tööstusakadeemias osalejad Jaak Lavinist ja tema loengust: Õppejõud rääkis tootmisest ja selle korraldamisest, alustades planeerimisest kuni kliendile tarnimiseni. Oli käsitletud nii toote elutsükkel, tootmisprotsessid, kui ka tootmisvõimsus koos seda mõjutavate teguritega – kõik vajalik koos paljude näidetega. Kuigi teema haakub väga otseselt igapäevase tööga, oli põnev kuulata erinevate meetodite kohta, millele saab nüüd rohkem tähelepanu pöörata. Kõige põnevam ja kasulikum osa olid grupitöö ülesanded. Need jäid hästi meelde, kuna kõik sai ise läbi mõeldud ja arutatud.

Kogu moodulile pani mõnusa punkti klotsidega mängimine. See tegi piltlikult ja lihtsalt selgeks, kui valesti võib tootmisele lihtsalt peale vaadates asjadest aru saada. Ja samas ka, kuidas saab lihtsate vahenditega tootlikkust suures mahus mõjutada. Kogu selles moodulis läbitud materjal on tootmise juhtimises igapäevaselt väga vajalik. Leidsin sealt palju kasulikku, mida kindlasti proovin tulevikus oma töös kasutada.

TEEMAD

• Tootmistegevus kui ettevõtte põhifunktsioon

• Tootmine kui väärtuse loomise protsess

• Tootmise mõisted ja planeerimise erinevad aspektid

• Tootmistegevuse majanduslikkuse põhimõtted

• Tootmisteooria ja kuluteooria käsitlusala ning eesmärgid

• Tootmispotentsiaali planeerimine

• Protsessipõhine lähenemine

• Tootmisvõimsuse planeerimine

• Tootmispotentsiaal ja selle struktureerimine

• Tootmise agregeeritud planeerimine

• Tootmistegevuse ajaline ja mahuline planeerimine

• Tootmise planeerimise ja korraldamise süsteemi eesmärgid ja ülesanded

• Tootmise agregeeritud planeerimine

• Matemaatilise planeerimise meetodid

• Tootmise operatiivne koguseline ja ajaline planeerimine

• Tootmise korraldamine

• Sissejuhatus tootmismängu “Factory 47”

MOODUL III (21. - 22. november 2024): Tootmislogistika, varude juhtimine ja sellega seotud finantsotsused

Aeg: 21. - 22. november 2024
Toimumiskoht: Pärnu
Ettevõtte külastus: Täpsustamisel!
Koolitaja: Jaak Lavin, Reidi Strandberg

Reidi Strandberg on finantsspetsialist, kes on tegelenud koolitustega kümmekond aastat. Koolitusteemadeks on raamatupidamine ja finantsid erinevatest vaatenurkadest. Reidi on mitmetel aastatel olnud Pärnu Raamatupidamiskonverentsi programmi autoriks. Juhtinud 15 aastat rahvusvahelist professionaalsete teenuste firmat Rödl & Partner ning töötanud Saksa Balti Kaubanduskoja Balti piirkonna finantsjuhina ning Tallinn büroo juhatajana, täna iseseisev ettevõtja.

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema   omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

TEEMAD
• Logistika olemus, ülesanded ja trendid
• Logistika ülesanded ja liigid
• Materjalivajaduse planeerimise üldised põhimõtted
• Sõltuv ja sõltumatu nõudlus
• Tootmisprogrammist lähtuv materjalivajaduse planeerimine
• Tarbimisest lähtuv materjalivajaduse planeerimine
• Materjalivarude juhtimine ja sisseost
• Tööjõud kui ressurss, tootmisfaktor ja kulu
• Tööjõu vajaduse planeerimine
• Töö normeerimine ja tasustamine
• Tööjõukulud. Tasustamise erisused
• Töö ja puhkeaeg
• Millist infot saame finantsaruannetest
• Kellele esitatakse aruandeid
• Ettevõtte varad ja varade allikad
• Mis on kasum ja kuidas on ta seotud rahaga
• Mis on ettevõtte rahavood
• Kulud ja omahind
• Millest koosneb omahind
• Kulude liigitus, kogukulu ja ühiku kulu
• Kulude käitumine tegevusmahu muutumisel
• Jääktulu arvestus
• Soovitud müügimaht
• Varad ja põhivarad
• Lõpetamata ja valmistoodangu arvele võtmine
• Varude soetusmaksumus ja varude inventuur
• Põhivarade arvele võtmine
• Amortisatsioonimeetodid, vara lõppväärtus
• Investeeringu tulususe hindamine

MOODUL IV (12. - 13. detsember 2024): Projektijuhtimine ja projektipõhine tootmine

Aeg: 12. - 13. detsember 2024
Toimumiskoht: Tehnopoli linnakus aadressil Teaduspargi 6-1, 12618, Tallinn  (klikka lingile, et vaadata kaardilt)
Koolitaja: Tiit Valm

Tiit Valmil on protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 20 aasta ning seda nii väike- kui suurettevõtetest. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on Tiit olnud tegev ka arvutiinsenerina, kuid töö inimestega paelus teda enam. Lisaks koolitaja ametile, mida Tiit on pidanud alates 1994. aastast, on ta olnud tegev erinevate ettevõtete nõukogudes (AS Frens, AS Ariko) ja juhatustes (AS Baltic Computer Systems) – teisisõnu Tiit teab, kuidas ettevõtetes asjad reaalselt toimivad.

TEEMAD
• Projektipõhise tootmistellimuse juhtimise protsess
• Projekti juhtimine ja selle organisatsioon
• Projekti planeerimine
• Töömahu hindamine
• Projekti kulude planeerimine
• Personali planeerimine
• Kodune ülesanne

MOODUL V (16. - 17. jaanuar 2025): Kvaliteedi tagamine ja kvaliteedi kontroll

Aeg: 16. - 17. jaanuar 2025
Toimumiskoht: Tehnopoli linnakus aadressil Teaduspargi 6-1, 12618, Tallinn  (klikka lingile, et vaadata kaardilt)
Ettevõtte külastus: Täpsustamisel!
Koolitaja: Tiia Tammaru

Tiia Tammaru on Eesti Kvaliteediühingu pikkaaegne eestvedaja ja Tallinna Tehnikaülikooli teadur. Suure osa oma teadlikust elust on ta pühendanud kõigele, mis seondub kvaliteediga kõige laiemas tähenduses – seda nii eksperdi  ja eestvedajana mitmetes projektides, kui lektori ja koolitajana erinevates kõrgkoolides ja organisatsioonides. Tiia on EFQMi assessor ja assessorite koolitaja. Panuse eest rahvusvahelisse kvaliteediliikumisse pälvis ta Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni EOQ George Boreli medali.

Tööstusakadeemias osalejad Tiia Tammarust ja tema loengust: Protsessijuhtimine on väga huvitav teema ja loengut viis läbi oma ala vaieldamatu paremik Tiia Tammaru. Ta tutvustas erinevaid maailmas populaarseid protsesside- ja kvaliteedijuhtimise põhimõtteid, seletas lahti taustad koos näidetega reaalsest elust. Räägiti erinevatest diagrammidest ja tööriistadest, millest on palju abi protsesside kaardistamisel ja jälgimisel ka oma ettevõttes. Kogu moodul möödus elava arutelu saatel ja ajast kippus puudu jääma.

Tema jutust võib jääda mulje, et toote väärtusest ja vajalikkusest on veelgi olulisem protsess, kuidas see sünnib. Saime teada, kui palju on erinevaid võimalusi ja vaatenurki kvaliteedisüsteemide rajamiseks ja protsesside läbiviimiseks.

Väga kasulik oli kvaliteedikulude osa. Seda saab kasutada ka oma ettevõtte kulude hindamisel. Kogu moodul möödus elava arutelu saatel. See on väga positiivne, kui lektor laseb vahepeal loengu “laadaks” muutuda, sest nii arutatakse kõike õpitut reaalse elu taustal.

TEEMAD
• Toode ja tema kvaliteet (kvaliteedi olemus), kvaliteedi funktsioonid
• Kvaliteedi dimensioonid – kvaliteedikontroll, kvaliteediohje (QC), kvaliteedi tagamine (QA), kvaliteedijuhtimine (QM), eestvedamine (QL)
• Kvaliteedijuhtimise põhimõtted ja mudelid (ISO juhtimissüsteemide standardid, täiuslikkusmudelid)
• Kvaliteedi tagamine ettevõttes, protsessikeskne lähenemine
• Kvaliteediplaneerimine, kvaliteedi kaalud
• Kvaliteedikaalude arvestamine
• Kvaliteedi mõõtmine ja kvaliteedinäitajad
• Statistiline protsessiohje, kuue sigma programmid
• Kvaliteedi parendamine ettevõttes ja parendamise meetodid
• Kodune ülesanne

MOODUL VI (13. - 14. veebruar 2025): Tootmisprotsesside optimeerimine ja tulemuslikuse tagamine

 Aeg: 13. – 14. veebruar 2025
Toimumiskoht: Täpsustamisel!
Ettevõte külastus: Täpsustamisel!
Koolitaja: Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema   omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

 Tööstusakadeemias osalejad Jaak Lavinist ja tema loengust: Väga muhe õppejõud. Huvitav backround selja taga ning oskab sellest ka huvitavalt rääkida, andis ka mõtlemisainet tuleviku tarvis. Väga meeldisid loengus tehtavad mõtlemisülesanded ja mängud, mis kisuvad hasarti üles ja aitavad teemaga kaasa töötada.


TEEMAD

• Protsesside optimeerimise põhimõtted, optimeerimise eesmärgid ja tasandid

• Optimeerimise erinevad kontseptsioonid ja mudelid

• Protsesside efektiivsuse hindamine

• Tootmistegevuse tulemuslikkuse mõõtmine

• Tootmismäng “Carfactory”

• Tootmismängu Factory 47 kokkuvõte ja analüüs


MOODUL VII (13. - 14. märts 2025) Inimeste juhtimine tootmises

Aeg: 13. - 14. märts 2025
Toimumiskoht: Tehnopoli linnakus aadressil Teaduspargi 6-1, 12618, Tallinn  (klikka lingile, et vaadata kaardilt)
Koolitaja: Margus Alviste

Margus Alviste on täiendkoolitus turul toimetanud aastast 1995, selle ajaga on tema koolituste osalenud ca 70 000 inimest kõikidest sektoritest ja tootmisharudest. Margus on viinud läbi koolitusi strateegilise ja üldjuhtimise, turunduse, müügi, koostöö ja organisatsiooni disaini vallas, esinenud paljudel konverentsidel. Lisaks koolitaja tööle on Margus töötanud juhina nii suurtes kui väikestes ettevõtetes ning olnud üle 20 aasta ettevõtja.

TEEMAD

• Simulatsioon – juhtimisalane praktiline ülesanne

• Kokkuvõte simulatsioonist ja peamiste õppetundide väljatoomine

• Juhtimise mõiste ja juhi roll tootmisettevõttes, meie ettevõttes

• Juhtimistegevused

• Planeerimine ja tegevuste eesmärgistamine

• Organiseerimine, tööjaotus ja delegeerimine

• Kontroll ja tagasisidestamine

• Liidri rolli täitmine ja motivatsiooni juhtimine

• Juhi töömaa ja juhtimisobjektid

• Inimene juhtimisobjektina

• Grupiprotsessidega arvestamine

• Võimusuhetega arvestamine

• Koostöö grupis ja gruppide (osakondade, meeskondade) vahel

• Selges rollijaotuses kokkuleppimine

• Konfliktid grupiidentiteetide vahel

• Identiteetide juhtimine

• Ühise häälestatuse saavutamine

• Meeskonna kujundamine

• Meeskonna mõiste ja funktsioonid

• Meeskonna tunnused

• Praktiline töö: oma meeskonna tunnuste hindamine küsimustiku alusel

• Meeskonna moodustamine ja ümberkujundamine

• Meeskonna arenguetapid

• Populaarsete ja ebapopulaarsete otsuste tegemine

• Suhtlemine ja enesekehtestamine juhi töös

• Toimetulek konfliktsete huvide ja seisukohtadega

• Inimeste motivatsiooni tagamine igapäevases töös

MOODUL VIII (10. - 11. aprill 2025) Töötervishoid ja tööohutuse tagamine. Tööstusakadeemia lõpetamine

Aeg: 10 - 11. aprill 2025
Toimumiskoht: Tehnopoli linnakus aadressil Teaduspargi 6-1, 12618, Tallinn  (klikka lingile, et vaadata kaardilt)
Ettevõtte külastus: Täpsustamisel!
Koolitaja: Priit Siitan

Priit Siitan on Tallinna Tehnikakõrgkooli transporditeaduskonna õppeaine „Tööõigus, töötervishoid ja tööohutus“ lektor, tegelenud töökeskkonnaalaste küsimustega alates 1983.a. Töötanud 01.01.2000.a.-31.05.2006.a. Tööinspektsiooni peadirektorina. Osalenud paljudel rahvusvahelistel töökeskkonna temaatilistel seminaridel/konverentsidel EL liikmesriikides.

TEEMAD: Ohutu töökeskkond – efektiivsem tootmine

• Euroopa Liidu tööohutuse ja töötervishoiu põhiprintsiibid
• Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest (TTOS)
• Mida peaks tööandja teadma ennetustegevusest terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks• Tööandja ja töötaja põhikohustused ja -õigused (TTOS)
• Töökeskkonna alase töö korraldamine ettevõttes
• Töökeskkonna ohutegurid, riskianalüüs, riskide haldamine, tegevuskava, sisekontroll
• Tööõnnetuste, kutsehaigestumiste ning tööst põhjustatud haigestumiste statistika
• Tööõnnetuste enamlevinud põhjused• Euroopalik “Hea tava” töökeskkonna parendamisel• Juhtimisülesanne

PROGRAMMI STRUKTUUR

Programmi väljatöötamisel on lähtutud tootmise juhtimise valdkonnast kui tervikust,  mis lähtub ettevõtte strateegilistest eesmärkidest. Programmi raames käsitletaks tootmisjuhi ülesandeid.

• Programm lähtub erinevatest juhtimistasanditest – strateegiline, taktikaline ja operatiivne tasand.
• Käsitleb ettevõtte tegevuse erinevaid külgi – tehniline, majanduslik ja sotsiaalne aspekt.
• Läbivaks põhimõtteks on protsessipõhisus. Vaatluse all on  potsessi sisendid, väljundid ja väärtuse loomine.
• Lähtuvalt tootmisjuhi ülesannetest eristatakse tootmise juhtimise, planeerimise, organiseerimise ja kontrolliga seotud ülesanded ning tuuakse välja nende ülesannete vahelised seosed.

 

Tööstusakadeemia varasem osaleja Villem Pomerants (Ensto Ensek): 

“Minu jaoks andis Tööstusakadeemia enim arusaama juhi rollist. Eriti tulenes see võimalusest vestelda teiste tootmiste juhtidega ning teiste tehaste külastustest. Väga meeldis võimalus tehastes nähtut grupikaaslastega arutada ning seeläbi ka enda tööks häid mõtteid noppida. Soovitan teistele Tööstusakadeemiat, sest see annab võimaluse oma silmaringi laiendada õppides teiste vigadest ja edulugudest.”

ÕPIVÄLJUND

Tööstusakadeemia läbija omab terviklikku ülevaadet tootmistegevuse planeerimise ja juhtimise eesmärkidest ning erinevatest aspektidest. Oskab tõhusamalt kasutada tootmise planeerimise ja tootmistegevuse korraldamise erinevaid praktilisi mudeleid ja meetodeid. Omab juhiseid tootmistegevuse efektiivsemaks juhtimiseks ja planeerimiseks. Teab inimeste juhtimise, finantsjuhtimise, kvaliteedijuhtimise, projektijuhtimise ja tööohutuse erinevaid aspekte. Lisaks sellele teab osaleja uusi praktilisi näpunäiteid ning seostab, kuidas ja milliste vahenditega koostatud plaane on kõige parem ellu viia. Koolituse läbinu tunneb ettevõtte tootmistegevust kui tervikut ja oskab seda muuta tootlikumaks, efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

KOOLITAJAD

Koolituste erinevaid mooduleid viivad läbi valdkonna  parimad koolitajad ja suurte kogemustega praktikud: 

Jüri Riives
Moodul I: Tootmissüsteemide arendus ja tulevikutrendid

Jaak Lavin
Moodul: II, III, VI: Tootmise juhtimine ja planeerimine; Optimeerimine; Ostujuhtimine; Finantsotsused tootmises

Tiit Valm
Moodul IV: Projektijuhtimine ja projektipõhine tootmine

Tiia Tammaru
Moodul V: Kvaliteedijuhtimine tootmises

Reidi Strandberg
Moodul IV: Finantsotsused tootmises

Margus Alviste
Moodul VII: Inimeste juhtimine tootmises

Priit Siitan
Moodul VIII: Tööohutus tootmises

Tööstusakadeemia varasem osaleja Aivar Nõu: 

"Väga huvitav on kuulata oma ala parimaid spetsialiste. Soovitan ka teistel Tööstusakadeemias osalemist, sest iga uus mõte ja idee aitab korrastada mõtlemisvõimet.”

Tööstusakadeemia annab:

… loengud 7 koolitajaga 16 õppepäeva jooksul, kokku 120 kontaktõppe tundi (120 AT);
… õppesessioonide vahelisel ajal võimaluse panna end proovile tootmismängudes ja juhtimisülesannete lahendamises;
… praktilised teadmised tootmisjuhtimise arengutrendidest;
… inspireerivaid ideid külas käikudest eriilmelistesse tootmisettevõtetesse (Viimaste aastate Tööstusakadeemia lennud on külastanud ettevõtteid Hanza Mechanics Tartu, Estiko Plastar, Haapsalu Uksetehas, Ensto Estonia, Wendre, Saku Õlletehas, Liviko, Cleveron, Lehe Pruulikoda, Harju Elekter, NOTE Pärnu, Metsä Wood Eesti, PlasmaPro, Hilding Anders Baltic, Bed Factory Sweden, Glamox, Karl Storz Video Endoscpoy Estonia, Ericsson Eesti, GPV Group, Scanfil, Stoneridge Electronics, Incap Electronics Estonia, Ruukki Products jt)
… võimaluse tutvuda ettevõtte protsesside hindamise kitsaskohtade avastamise süsteemiga.