Kvaliteedijuhtimine tootmises

KOOLITAJA
Tiia Tammaru

AEG JA KOHT

2. - 3. mai 2022
Tallinnas koos kogemuskülastusega ettevõttes Karl Storz Video Endoscopy Estonia


Esimene päev
koolituse algus

kell 10.00 ja lõpp 17.00

Teine päev koolituse algus

kell 09.00 ja lõpp 16.00


Tehnopol, Teaduspargi 6/1

ÕPPEKEEL
eesti keel

KOOLITUSE MAHT
2 koolituspäeva
Kokku:
16 akadeemilist tundi (AT)
- 13 AT auditoorset õpet
- 3 AT iseseisvat õpet (auditoorse õppe ajal)

ÕPPEKAVARÜHM
Juhtimine ja haldus

ÕPPESUUND
Ärindus ja haldus

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend, kui õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.

OSALUSHIND
415 EUR + km / osaleja

OSALUSHIND SISALDAB

 • Auditoorset loengut

 • Õppematerjale

 • Kohvipause ja lõunat

 • Tõendit

Koolitust on võimalik tellida ka eesti keeles sisekoolitusena

Koolitusgrupi mittetäitumisel on koolitajal õigus koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.

LISAINFO JA KÜSIMUSED

Martin Kivimäe
+376 56667056
koolitused@toostuslahendus.ee

KOOLITUS

Kvaliteedijuhtimine tootmises (2 päeva)
(Saadaval ka sisekoolitusena)


EESMÄRK

Tõsta koolitusel osalevate ettevõtete kvaliteedijuhtimise taset tutvustades maailmapraktikas end juba tõestanud protsessi- ja kvaliteedijuhtimise põhimõtteid. Anda lisaks teoreetilistele teadmistele kaasa kvaliteedijuhtimise praktilised tööriistad ja mõõdikud. Kinnistada teadmised ühistes aruteludes ning tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemidega ettevõtte külastusel.


SIHTGRUPP

Koolitus on tootmisettevõttes toodete ja protsesside kvaliteedi eest vastutajatele - kvaliteedijuhid, arendusjuhid tootmisettevõtte juhtide, tootmisjuhid, tehase juhtid, Koolitusele on oodatud kõik, kelle tööalane tegevus on otseselt või kaudselt seotud ettevõtte tootmistegevusega.


KOOLITUSE PROGRAMM

 • Toode ja tema kvaliteet (kvaliteedi olemus), kvaliteedi funktsioonid

 • Kvaliteedi dimensioonid – kvaliteedikontroll, kvaliteediohje (QC), kvaliteedi tagamine (QA), kvaliteedijuhtimine (QM), eestvedamine (QL)

 • Kvaliteedijuhtimise põhimõtted ja mudelid (ISO juhtimissüsteemide standardid, täiuslikkusmudelid)

 • Kvaliteedi tagamine ettevõttes, protsessikeskne lähenemine

 • Kvaliteediplaneerimine, kvaliteedi kaalud

 • Kvaliteedikaalude arvestamine

 • Kvaliteedi mõõtmine ja kvaliteedinäitajad

 • Statistiline protsessiohje, kuue sigma programmid

 • Kvaliteedi parendamine ettevõttes ja parendamise meetodid


Osalejad Tiia Tammarust ja tema loengust: Protsessijuhtimine on väga huvitav teema ja loengut viis läbi oma ala vaieldamatu paremik Tiia Tammaru. Ta tutvustas erinevaid maailmas populaarseid protsesside- ja kvaliteedijuhtimise põhimõtteid, seletas lahti taustad koos näidetega reaalsest elust. Räägiti erinevatest diagrammidest ja tööriistadest, millest on palju abi protsesside kaardistamisel ja jälgimisel ka oma ettevõttes. Kogu moodul möödus elava arutelu saatel ja ajast kippus puudu jääma.

Tema jutust võib jääda mulje, et toote väärtusest ja vajalikkusest on veelgi olulisem protsess, kuidas see sünnib. Saime teada, kui palju on erinevaid võimalusi ja vaatenurki kvaliteedisüsteemide rajamiseks ja protsesside läbiviimiseks.

Väga kasulik oli kvaliteedikulude osa. Seda saab kasutada ka oma ettevõtte kulude hindamisel. Kogu moodul möödus elava arutelu saatel. See on väga positiivne, kui lektor laseb vahepeal loengu “laadaks” muutuda, sest nii arutatakse kõike õpitut reaalse elu taustal.

ÕPIVÄLJUND

Koolitusel osaleja omab terviklikku ülevaadet tänapäevase kvaliteedijuhtimise põhimõtetest. Suudab eristada erinevaid kvaliteedijuhtimise mudeleid. Oskab ettevõttes kvaliteeti parendada ja tunneb parendamise meetodeid. Suudab tagada kvaliteedi läbi protsessikeskse lähenemise. Koolitusel osaleja teab kvaliteedijuhtimise mõõdikuid ja omab teadmisi nende kasutamiseks igapäevases töös kvaliteedijuhtimise tulemuslikkusest ülevaate saamiseks.

ÕPPEMEETOD

Koolitus on üles ehitatud kasutades tänapäevase kvaliteedijuhtimise põhimõtteid. Erinevate kvaliteedijuhtimise mudelite tutvustamine vaheldub praktiliste ülesannetega ja näidetega elust nende mudelite kasutamisel. See aitab paremini luua seoseid teoreetiliste meetodite ning tegelike kvaliteedijuhtimise väljakutsete lahendamise vahel. Koolitus lähtub osalejate vajadustest ja selles käsitletakse teemavaldkondi, mis on tähtsad just antud koolitusel.

KOOLITAJA

Tiia Tammaru

Tiia Tammaru on pikaaegne Eesti Kvaliteediühingu juhatuse esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli teadur. Suure osa oma teadlikust elust on ta pühendanud kõigele, mis seondub kvaliteediga kõige laiemas tähenduses – seda nii eksperdi ja eestvedajana mitmetes projektides, kui lektori ja koolitajana erinevates kõrgkoolides ja organisatsioonides. Tiia on EFQMi assessor ja assessorite koolitaja. Panuse eest rahvusvahelisse kvaliteediliikumisse pälvis ta Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni EOQ George Boreli medali.

Koolitatavad teemad: Kvaliteedijuhtimine tootmises