KOOLITAJA
Jaak Lavin

AEG JA KOHT

Ettetellimisel

Koolitused toimuvad veebiplatvormil ZOOM.

ÕPPEKEEL
eesti keel

KOOLITUSE MAHT
4 koolituspäeva
Kokku:
16 akadeemilist tundi (AT)
- 13 AT auditoorset õpet
- 3 AT iseseisvat õpet
(auditoorse õppe ajal)

ÕPPEKAVARÜHM
Juhtimine ja haldus

ÕPPESUUND
Ärindus ja haldus

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT
Tõend, kui õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.

OSALUSHIND
390 EUR + km / osaleja

OSALUSHIND SISALDAB

 • Zoom loengut

 • Õppematerjale

 • Tõendit


Koolitust on võimalik tellida ka eesti või vene keeles sisekoolitusena.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on koolitajal õigus koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.

LISAINFO JA KÜSIMUSED

Martin Kivimäe
+376 56667056
koolitused@toostuslahendus.ee

KOOLITUS

Ostujuhtimine tootmises - veebikoolitus

(Saadaval ka sisekoolitusena)

EESMÄRK

Anda osalejatele praktilisi teadmisi tootmisettevõtte materjalivajaduse planeerimises ja tootmislogistika ning tarneahela koostöö põhitõdedest. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, mis on seotud näidetega Eesti ettevõtete praktikast. Koolitus aitab paremini mõista tootmislogistika rolli ning seoseid tootmisettevõtte tootmistegevuse ja materjalivajaduse planeerimise vahel.


SIHTGRUPP

Koolitus on suunatud tootmisjuhtidele ja planeerijatele, kes on seotud ettevõtte materjalimajandus planeerimise, tootmislogistikaga ja tarneahela koostöö korraldamisega. Kindlasti on koolitus vajalik esmatasandjuhtidele, kes tegelevad otseselt materjalide planeerimise, varude juhtimise ja sisseostu korraldamisega tootmisettevõttes. Kasuks tuleb koolitus ka tootmisettevõtete keskastme juhtidele, kes on seotud ettevõtte tootmistegevusega ja soovivad saada ülevaadet tootmistegevuse eesmärgipärase ja protsessipõhise juhtimise põhimõtetest.


KOOLITUS PROGRAMM

ESIMENE PÄEV
/// Zoom veebikeskkond ///


 1. Logistika ülesanded ja eesmärgid

 2. Tarneahel ja selle juhtimine

 3. PRAKTILISED ÜLESANDED


TEINE PÄEV
/// Zoom veebikeskkond ///


 1. Kodutöö tagasiside

 2. Materjalivajaduse planeerimise üldised põhimõtted

 3. Tootmisprogrammist lähtuv materjalivajaduse planeerimine

 4. Tarbimisest lähtuv materjalivajaduse planeerimine

 5. PRAKTILISED ÜLESANDED


KOLMAS PÄEV
/// Zoom veebikeskkond ///


 1. Varude vajalikkus ja liigid tootmisettevõttes

 2. Materjalivarude juhtimine

 3. Ladustamine tootmises

 4. PRAKTILISED ÜLESANDEDNELJAS PÄEV
/// Zoom veebikeskkond ///


 1. Kodutöö tagasiside

 2. Hankimine

 3. Hanketuru uuringud

 4. Teha ise või osta sisse

 5. Ostuprotsess

 6. Tarnijate hindamine

 7. PRAKTILISED ÜLESANDED

ÕPIVÄLJUND

Koolitusel osaleja omab terviklikku ülevaadet ostujuhtimise eesmärkidest tootmises ning suudab eristada tootmise erinevaid ostu- ja varude juhtimise aspekte. Oskab tõhusamalt kasutada tootmise ostu- ja varude juhtimise erinevaid praktilisi mudeleid ja meetodeid. Omab juhiseid tootmistegevuse efektiivsemaks ostu- ja varude juhtimiseks. Lisaks sellele teab osaleja uusi praktilisi näpunäiteid ning seostab kuidas ja milliste vahenditega koostatud plaane on kõige parem ellu viia. Koolituse läbinu tunneb ettevõtte ostu- ja varude juhtimist kui tervikut ning oskab seda muuta efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

ÕPPEMEETOD

Koolitus on üles ehitatud lähtudes tänapäevastest tootmise juhtimise ja planeerimise põhimõtetest ning kasutades selleks lihtsaid mõistetavaid ja kasutatavaid praktilisi mudeleid ning meetodeid.Koolitus on üles ehitatud nii, et teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannetega ja näidetega elust, mis aitavad paremini luua seoseid teoreetiliste mudelite ja meetodite ning tegeliku tootmistegevuse vahel. Koolitus lähtub osalejate vajadustest ja selles käsitletakse neid teemavaldkondi, mis on tähtsad just antud koolitusel.

KOOLITAJA

Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Koolitatavad teemad: Tootmise juhtimine ja planeerimine, optimeerimine, ostujuhtimine, finantsotsused tootmises, projektipõhine tootmine, piirangute teooria, LEAN - OPEX, 5S, TPM, OEE, VSM - Value Stream Mapping, KANBAN.