Meist

VALUE LINKS OÜ

OÜ Value Links on kaubamärgi Tööstuslahendused alt korraldanud tootmisvaldkonna täiendkoolitusi aastast 2016. Ettevõte on tõusnud Eesti üheks suurimaks koolitajaks tootmise juhtimise ja planeerimise alal. Iga aasta omandab Tööstuslahenduste koolitustel teadmisi enam kui sadakond Eesti tööstusettevõtte tipp- ja keskastme juhti.


OÜ Value Links on Eesti Töötukassa koolituspartner.

TEGEVMEESKOND

Martin Kivimäe

Tarneahela valdkonna edendamisega alustasin 2011. aastal Eesti Ostu- ja Tarneahelajuhtimise Ühingu tegevjuhina, seistes ühingu liikmete huvide ja väärtusloome eest. 2014. aastast olen loonud Eesti tööstuse ja logistika sektorile valdkonna olulisematel teemadel konverentse, seminare ja koolitusi. Soovin, et oluliseimad teemad, võimalused ja lahendused ettevõtte tootmise efektiivsemaks muutmiseks jõuaksid jätkuvalt teieni. Anname hea võimaluse vaadata tööstuse erinevatesse lülidesse, andes mõtteid, kuidas enda ettevõttet ja sealseid protsesse veelgi parandada.

Telefon: +372 56667056

Email: martin@toostuslahendus.ee

Tanel Raig

Olen üle 20 aasta kirjutanud tööstuse- ja logistikateemadel. Selle aja jooksul olen käinud väga paljudes ettevõtetes ja näinud nii geniaalselt lihtsaid ideid-, kui ka suuremaid investeeringuid vajanud lahendusi ettevõtte töökorralduses. Kõiki neid tegevusi on aga ühendanud üks suurepärane tulemus – võit efektiivsuse kasvust. Tahan, et need suurepärased kogemused jõuaksid ka teisteni ja pühendun Tööstuslahendustes info jagamisele, millest ka teised saaksid ideid, kuidas muuta oma ettevõte efektiivsemaks.

Telefon: +372 5134004

Email: tanel.raig@toostuslahendus.ee

TÖÖSTUSLAHENDUSTE KOOLITAJAD

Jaak Lavin

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Koolitatavad teemad: Tootmise juhtimine ja planeerimine, optimeerimine, ostujuhtimine, finantsotsused tootmises, projektipõhine tootmine, piirangute teooria, LEAN - OPEX, 5S, TPM, OEE, VSM - Value Stream Mapping, KANBAN.


Tiit Valm

Tiit Valmil on protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 20 aasta ning seda nii väike- kui suurettevõtetest. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on Tiit olnud tegev ka arvutiinsenerina, kuid töö inimestega paelus teda enam. Lisaks koolitaja ametile, mida Tiit on pidanud alates 1994. aastast, on ta olnud tegev erinevate ettevõtete nõukogudes (AS Frens, AS Ariko) ja juhatustes (AS Baltic Computer Systems) – teisisõnu Tiit teab, kuidas ettevõtetes asjad reaalselt toimivad.

Koolitatavad teemad: Pojektijuhtimine tootmises, projektipõhine tootmine, KAIZEN meeskonnad.

Margus Alviste

Margus Alviste on täiendkoolitus turul toimetanud aastast 1995, selle ajaga on tema koolituste osalenud ca 70 000 inimest kõikidest sektoritest ja tootmisharudest. Margus on viinud läbi koolitusi strateegilise ja üldjuhtimise, turunduse, müügi, koostöö ja organisatsiooni disaini vallas, esinenud paljudel konverentsidel. Lisaks koolitaja tööle on Margus töötanud juhina nii suurtes kui väikestes ettevõtetes ning olnud üle 20 aasta ettevõtja.

Koolitatavad teemad: Inimeste juhtimine tootmises

Jüri Riives

Dr. Jüri Riives on Innovatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskuse IMECC OÜ juhatuse esimees ja uurimiskava juht. Lisaks on ta Tallinna Tehnikaülikooli professor, Eesti Kvaliteediühingu liige, SA Archimedes kutsehariduse nõukogu liige jne. Ta on avaldanud üle 50 teadusliku artikli.

Koolitatavad teemad: Tootmissüsteemide tulevikutrendid ja arendus

Reidi Strandberg

Reidi Strandberg on finantsspetsialist, kes on tegelenud koolitustega kümmekond aastat. Koolitusteemadeks on raamatupidamine ja finantsid erinevatest vaatenurkadest. Reidi on mitmetel aastatel olnud Pärnu Raamatupidamiskonverentsi programmi autoriks. Juhtinud 15 aastat rahvusvahelist professionaalsete teenuste firmat Rödl & Partner ning töötanud Saksa Balti Kaubanduskoja Balti piirkonna finantsjuhina ning Tallinn büroo juhatajana, täna iseseisev ettevõtja.

Koolitatavad teemad: Finantsotsused tootmises

Tiia Tammaru

Tiia Tammaru on pikaaegne Eesti Kvaliteediühingu juhatuse esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli teadur. Suure osa oma teadlikust elust on ta pühendanud kõigele, mis seondub kvaliteediga kõige laiemas tähenduses – seda nii eksperdi ja eestvedajana mitmetes projektides, kui lektori ja koolitajana erinevates kõrgkoolides ja organisatsioonides. Tiia on EFQMi assessor ja assessorite koolitaja. Panuse eest rahvusvahelisse kvaliteediliikumisse pälvis ta Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni EOQ George Boreli medali.

Koolitatavad teemad: Kvaliteedijuhtimine tootmises

Priit Siitan

Priit Siitan on Tallinna Tehnikakõrgkooli transporditeaduskonna õppeaine „Tööõigus, töötervishoid ja tööohutus“ lektor, tegelenud töökeskkonnaalaste küsimustega alates 1983.a. Töötanud 01.01.2000.a.-31.05.2006.a. Tööinspektsiooni peadirektorina. Osalenud paljudel rahvusvahelistel töökeskkonna temaatilistel seminaridel/konverentsidel EL liikmesriikides.

Koolitatavad teemad: Tööohutus tootmises