Käsiraamat tootmisjuhile 

"Terviklik tootmine"

HIND

Eesti tootmisjuhtimise tippkoolitaja, koolituste "Tootmise juhtimine ja planeerimine" ning "Tootmisprotsesside optimeerimine" lektori Jaak Lavini sulest on ilmunud  tootmise juhtimise ja planeerimise käsiraamat "Terviklik tootmine". See on tootmise käsiraamatute sarja esimene väljaanne, et pakkuda emakeelset oskusteavet nii ettevõtte alustavale tootmisjuhile, kui ka juba kogemustega spetsialistile. Väljaanne on hea õppematerjal bakalaureuse- ja magistriõppes ning täienduskoolitustel. Lisaks sobib trükis ka tootmisega seotud juhtidele, kelle otseste ülesannete hulka kuuluvad tootmistegevuse juhtimine ja planeerimine nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivsel tasandil. Raamat lähtub tänapäevastest tootmise juhtimise ja planeerimise põhimõtetest ning jaguneb neljaks peatükiks: 

Iga peatüki lõpus on materjali paremaks omandamiseks praktilised ülesanded koos lahendustega ja kordamisküsimustega, Lugejatele, kes soovivad valdkonnaga sügavamalt tutvuda, on raamatu lõpus esitatud kasutatud kirjanduse loetelu.

Jaak Lavin on hariduselt masinaehituse insener. Ta lõpetas 1983. aastal Dresdeni Tehnikaülikooli, 2001. aastal omandas ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikoolis ja 2018. aastal kaitses doktoriväitekirja Tallinna Tehnikaülikoolis.

Ta on omandanud praktilisi juhtimiskogemusi keskastme- ja tippjuhina IT-arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems, tootmisettevõttes AS Saku Metall ja tehnoloogia arenduskeskuses IMECC. Alates 2002. aastast tegutseb ta tootmisvaldkonna koolitaja ja konsultandina, jagades oma mitmekülgseid protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusi nii tööstusettevõtete juhtidele kui ka üliõpilastele Tallinna Tehnikaülikoolis ja teistes Eesti Kõrgkoolides.

LISAINFO : Tanel Raig, koolitused@toostuslahendus.ee

SISUKORD

I Tootmise juhtimise olulised aspektid

Ülesanded, lahendused ja kordamisküsimused

II Tootmise kavandamine

Ülesanded, lahendused, kordamisküsimused

III Tootmise planeerimine ja tootmistegevuse korraldamine

Ülesanded, lahendused ja kordamisküsimused

IV Ettevõtte organisatsioon ja tööjõu juhtimine

Ülesanded, lahendused ja kordamisküsimused

SOOVITUS KÕIGILE TÖÖSTURITELE

Rein Kütner

Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor

Raamatu väärtus on tänapäeva tootmise juhtimise praktikale orienteeritud esitusviis

Praeguses konkurentsiolukorras valitseb suur nõudlus spetsialistide järele, kes oskavad tootmist efektiivselt juhtida. Käsiraamat "Terviklik tootmine" toetab spetsialistide koolitamist. Raamatu väärtuseks on autori tänapäeva tootmise juhtimise  praktikale orienteeritud esitusviis. Andes ülevaate peamistest meetoditest ja teooriatest näitab ta praktiliste näidetega ka nende rakendamist tootmise konkurentsivõime suurendamiseks.  Lisaks käsitleb õppematerjal ka ajakohaste infotehnoloogiavahendite ja matemaatiliste meetodite kasutamist tootmise juhtimisel.

Raamat on orienteeritud põhiliselt tootmise probleemide lahendamisele töötleva tööstuse tükitootmise ettevõtetes. Teema peaks kõnetama kõiki, keda huvitab tänapäeva digiajastu kontekstis efektiivne tootmine ja sellega kaasnevad väljakutsed.

Käsiraamatus toodud materjali omandamisele aitavad kaasa erinevate juhtimisülesannete näited koos lahenduste ja kordamisküsimustega.

RAAMATU TELLIMINE